Informatika1-2013/Gyakorlat13

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Tételszerû környezetek

11. elõadás

 • Definiáljuk a legáltalánosabb környezeteket magyarul, ezek a következõk: (newtheorem)
  • Tétel, Lemma, Állítás, Bizonyítás, Következmény, Definíció
 • Készítsétek el a következõ pdf file-t: tetelszeru
  • Ügyeljünk arra, hogy az Állítás számozása a tétel számozását kövesse. Valamint a Definíciók kapják meg a fejezet számozását is.
  • Lustáknak: 1., 2., 3., 4., 5.

Tikz

Leírás Tikz-hez: pgfmanual.pdf

12. elõadás.

Ház

 • Ezekhez kelleni fog a graphicx és tikz package.
 • Rajzoljunk egy házat Tikzvel! (Elég úgy ahogy egy óvodás rajzolná.)
  • Kezdjük csak azzal, hogy rajzolunk egy négyzetet.
  • Majd rajzoljunk a négyzet fölé egy szabályos háromszöget. Használjátok az sqrt függvényt!
 • Vastagítsuk meg a vonalait, ügyeljünk arra, hogy az utolsó sarok is szép legyen.
 • Legyen kiszínezve a háznak legalább a teteje.

Ábra

Készítsük el a következõ ábrát: tikz (ajánlott az ellipszist a legvégére hagyni)

Elemenként építsük fel, ne próbáljuk azonnal az egészet, elõször csak a háromszöget rajzoljuk meg a csúcsokkal, majd például az u köré a kör, stb.

Spiral

Próbáljátok megrajzolni ezt: spiral

Segítség: használjátok a foreach és cos, sin parancsokat.

Ha nagyon nem megy akkor ennek a kódját elérhetitek itt: cheat

Játszatok el vele, hogy több karja legyen, más színû legyen, stb.

Esetleg el tudnánk érni, hogy a pontok össze legyenek kötve (akár törött vonallal)?

Beamer alapok

Használjátok ezt a nagyon alap sémát:

\documentclass[11pt]{beamer}
 
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[magyar]{babel}
 
\usetheme{Antibes}
\usecolortheme{default}
 
\usecolortheme[RGB={80,0,120}]{structure}
 
\begin{document}
 
\begin{frame}
\dots
\end{frame}
 
\end{document}

A beamer documentclass-al tudunk elõadásokat írni latexben (errõl sokkal bõvebben elõadáson). A frame környezettel tudunk új diát létrehozni, próbáljuk csak ki futólag.

Illesszétek be az összes fenti feladatot egyenként egy-egy diára.

Személyes eszközök