Informatika1-2013/Gyakorlat4

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Ismétlés az elõzõ gyakról

 • String: 'kutya'
 • Lista: [1, 8, 'ketto', 1, 9]
 • Lista indexek 0-tól kezdõdnek, így az utolsó eleme egy n elemû listának n - 1
 • Listák 3. elemének lekérdezése, feltéve, hogy l a lista: l[2]
 • Listák hosszának lekérdezése: len(l)
 • Új elem hozzáadása: l.append('nyolc')
 • stb.

Ismétlés az elõadásról

3. elõadás

 • Szótár: {'one':1,'two':2}
 • Szótár elemének lekérdezése (d a szótár): d['one']
 • Elágazás:
if feltétel1:
  mûvelet1
elif feltétel2:
  mûvelet2
else:
  mûvelet3
 • Minden aminek igaz-hamis értéke van lehet feltétel. Pl: x > 5, vagy akár x * 6 + 16 == 15 * y + 1
 • For ciklus:
l = [4, 5, 2]
for e in l:
  print e * 2
 • Ennek az eredménye:
8
10
4
 • While ciklus:
i = 1
x = 254
while i <= x:
  if x % i == 0:
    print i
  i = i + 1
 • Ezt találjátok ki mit csinál!
 • Függvény definiálás:
def titok(x):
  i = 1
  while i <= x:
    if x % i == 0:
      print i
    i = i + 1
 • Függvény meghívása:
titok(4752)
 • Függvényeknek akárhány paramétere (bemenete) lehet, akár 0 is.
 • Nagy különbség van a kiírás és érték visszaadás közt:
def fv1(x):
  print x * x + 2 * x - 1
 
def fv2(x):
  return x * x + 2 * x - 1
 
ertek1 = fv1(5)
ertek2 = fv2(5)
 • Az ertek1 értéke None mivel a fv1 nem ad vissza semmilyen értéket, csak kiírja.
 • Az ertek2 értéke 34, mert a fv2 visszaadta azt az értéket (return) és nem kiírta
 • Függvény csak egy értéket tud visszaadni, de akárhányat ki tud írni:
def pelda():
  print 22
  return 5
  print 15
 
x = pelda()
 • A 15 nem lesz kiírva, mert a return 5 paranccsal visszatér a függvény, azaz ezt az értéket visszaadja és értékül adódik az 5 x-nek

Feladatok

Lista ismétlés

 • Készítsétek el a 2, 4, 'tizenot', 4 elemeket tartalmazó listát
 • Kérdezzétek le a méretét
 • Kérdezzétek le a 3. elemét
 • Fûzzétek a lista végére a 'negy' stringet
 • Kérdezzétek most le a 2. elemtõl utolsó elemig tartó részlistát, mentsétek ezt egy másik változóba
 • A részlistának is kérjétek le a méretét

Elágazások

Vezérlési szerkezetek (if, for, while)

 • Egészítsd ki a függvényt, hogy ha az elsõ paraméter kisebb mint a második, akkor azt a karakterláncot adja vissza, hogy "kisebb", ha nagyobb, akkor azt, hogy "nagyobb" és ha egyenlõ akkor "egyenlo"-t!
<!> hasonlit(a, b):
  if a < b:
    <!> "kisebb"
  elif a > b:
    <!> "nagyobb"
  <!>:
    <!> "egyenlo"
 • Definiálj egy Sage függvényt elojel néven, amelynek egy bemenete van (a), és a "pozitiv" karakterláncot (vagyis stringet) írja ki ha a kapott paraméter pozitív, "negativ"-at ad vissza ha a szám negatív, és "nulla"-ta ad ha nulla volt a paraméter értéke.


Listák kezelése

 • Egészítsd ki a kódot, hogy a függvény a kapott lista legkisebb elemét adja vissza:
def minimum(l):
  minelem = <!>
  <!> e in l:
    if e < <!>:
      minelem = e
  <!> minelem
 • Írj függvényt ami a kapott lista elemeinek a szummáját visszaadja. (Ne használjátok a sum beépített függvényt.)
 • Írj függvényt sokszorozo néven, amely bemenetként kap egy számot (n) és még egy paramétert, a-t (ennek a típusa bármi lehet). A függvény adjon vissza egy listát, amiben n-szer szerepel az a értéke.
  Például: sokszorozo(3, "bla") kimenete ["bla", "bla", "bla"] legyen.
 • Írj Sage függvényt amely megfordít egy bemenetként kapott listát!

Házi elõkészítés

Mentsünk el egy notebookot, hogy háziban ne legyen ezzel gond.

Személyes eszközök