Informatika1-2013/Gyakorlat8

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Feladatok

1. feladat - Szélességi bejárás

 • A szélességi bejárásról bővebben itt olvashattok.
 • Írj függvényt Sage-ben, mely megvalósítja a szélességi bejárást egy paraméterként kapott G gráfon.
 • Írd meg a függvényt úgy, hogy a bejárás alapja egy rekurzív algoritmus legyen.

2. feladat - Jaccard hasonlóság

Gyakori feladat, hogy két halmazról kell eldöntenünk, mennyire "hasonlóak". Például

 • meg kell mondanunk, hogy két vásárló mennyire vett azonos termékeket
 • két ember mennyire olvas hasonló könyvket, hallgat azonos zenét, ...

Az alapfeladat, hogy eldöntsük Sage-ben két listáról, hogy "mennyire tartalmaznak azonos elemeket". (A listák egy-egy matematikai értelemben vett halmaznak felelnek meg.)

 • Multiplicitás nélküli halmazok összehasonlításának egyik módja a Jaccard index kiszámítása. Ez egyszerűen két halmaz metszetének és uniójának hányadosa: Jaccard index
 • Írj sage függvényt, mely
 • bemenetként megkap két listát,
 • kiszámolja a két lista Jaccard-indexét,
 • nem dolgozik multiplicitással, tehát például a ['ferrari','mercedes','ferrari', 'mercedes'] és ['mercedes','williams','mercedes'] listák hasonlósága 1/3.

3. Feladat - PageRank

 • A PageRank algorimtusról bővebben itt olvashattok.
 • Implementáljátok a PageRank algoritmust. Írjatok függvényt, mely bemenetként egy gráfot kap, kimenetként pedig a PageRank vektort adja vissza.
Személyes eszközök