Informatika1-2013/Kovetelmenyek

A MathWikiből

Az Informatika 1 tárgy követelményei (2013)

A tárgy heti egy óra előadásból és két óra laborból áll, 4 kredites, félévközi jeggyel végződik.

A félév végi jegy az alábbi összetevőkből alakul ki:

A félév során három zárthelyi dolgozat lesz. Időtartamuk 90 perc, egyenként 20 pontot érnek.

Mindhárom zárthelyit külön-külön legalább 40%-ra (azaz 8 pontra) teljesíteni kell.

Sikertelen zárthelyi esetén lehetőség van pótzárthelyi írására. Minden rendes zárthelyi után tartunk egy pótzárthelyit, de a három zárthelyi közül legfeljebb csak kettő pótolható így. (Tehát egy zárthelyit már az eredeti időpontban sikeresen kell megírni.) Pótzárthelyin a sikeres zárthelyi eredményét javítani is lehet, akár mindhárom zárthelyiét is. Javítás esetén az új eredmény felülírja a régit, így rontani is lehet, de a sikeres zárthelyi ténye nem vész el, 8 pont alá nem lehet rontani.

Ezeken felül a pótlási héten tartunk még egy pótpótzárthelyit is. Azok, akik a fenti lehetőségekkel (a zárthelyik és pótzárthelyik alkalmával) már két zárthelyit sikeresen teljesítettek, ekkor a még hiányzó zárthelyit pótolhatják. Meglévő zárthelyit javítani ekkor már nem lehet. A pótpótzárthelyire a Neptunon jelentkezni kell.

További 30 pont szerezhető a házi feladatok megoldásával. A feladatokat a gyakorlatok végén adjuk ki, ezeket a következő gyakorlat előtti nap éjfélig kell emailben elküldeni. Késés esetén minden perc a feladat értékét 1 százalékkal csökkenti. (A beérkezési idő számításakor a levél megérkezési idejét vesszük alapul.)

Házi feladatot (mely állhat több kisebb feladatból is) körülbelül 10 alkalommal adunk ki, összesen 40 pont értékben, de ebből a részből már 30 pont a maximumot éri. (Tehát ezen rész maximális teljesítéséhez nem szükséges minden feladatot beküldeni.) A házi feladatokat mindenkinek önállóan kell elvégeznie, másolás esetén akár mindkét fél elveszítheti a feladatra kapható pontszámot.

A maradék 10 pontot a gyakorlatok elején írt kiszárthelyiken lehet megszerezni. Előre megadott időpontokban 10 ilyen számonkérés lesz, időtartamuk 5-10 perc. Egyenként 1 pontot érnek. Témájuk a korábbi előadások és gyakorlatok anyaga.

A házi feladatokkal és a kiszárthelyikkel is el kell érni az adott részből kapható maximális pontszám 40%-át (azaz a 12, illetve a 4 pontot), pótlásukra nincs lehetőség.


Az összesen megszerezhető (20+20+20)+30+10 = 100 pont jegyre átváltása az alábbiak szerint történik.

100,00 - 85: jeles (5)
84,99 - 70: jó (4)
69,99 - 55: közepes (3)
54,99 - 40: elégséges (2)
39,99 - 0: elégtelen (1)

Legfeljebb 4 gyakorlatról, illetve 4 előadásról lehet hiányozni, ez az aláírás feltétele.

Személyes eszközök