Informatika1-2013/ZH2Gyakorlo

A MathWikiből

A gyakorló feladatok nem feltétlen tükrözik a ZH feladatainak nehézségét, de mindenképp jó gyakorlásnak számítanak a ZH-ra.

 • Keresd meg a következő kódban található hibákat. (4 hiba van benne.)
def prim(n):
  s = 0
  for p in range(n):
    if is_prime(p) = True:
      s += 1
  L = ()
  i = 0
  psz = 0
  while psz < s:
    if is_prime(i)
      L.append[i]
      psz = psz + 1
    i = i + 1
  return L


 • Írj Sage függvényt, mely a kapott x pozitív egész számot, ha páratlan megszorozza 3-al és hozzáad 1-et, ha páros elosztja 2-vel, majd kiírja az így kapott eredményt, és ezt addig folytatja amíg el nem jut 1-ig. (El fog jutni 1-ig, ez a Collatz sejtés.) A kiegészitendő részeket jelölik a <1>, <2>, <3>, <4>.
def collatz(x):
  <1> x > 1:
    if <2>:
      x = x / 2
    <3>:
      <4>
    print x


 • Mit ír ki az alábbi kód?
d = {}
i = 0
while i < 10:
  d[i ** 2] = i
  i = i + 2
L = d.keys()
L.sort()
print L


 • Írj Sage kódot amely ábrázolja a \sqrt{|\sin(x)|} függvényt piros színnel, és az x2cos(x) függvényt sárga színnel, a − π,π intervallumon, közös grafikonon. (Az abszolút érték függvény Sage-ben az abs(x))


 • Írj olyan osztoszam(L, n) Sage függvényt, mely visszaadja, hogy az L egész számokat tartalmazó listának hány eleme osztja az n egész számot.


 • Írj olyan hatvany(n) Sage függvényt, mely visszaadja azt a legnagyobb kitevőt melyre az n számot emelve a hatvány még 100 alatt marad.


 • Mutass példát a find_root és a sum használatára, a Sage válaszával együtt!


 • Mit ad ki az expand((a + b) ** 2) parancs? Hogyan kell az a és b változókat definiálni hogy ez működjön?


 • Egy táskába pakolunk sorban elemeket, egészen addig amíg meg nem halad egy adott súlyt, amint meghaladta befejezzük a pakolást. Írj olyan pakol(L1, n) Sage függvényt, mely visszaadja a súlyt ahol megállt, L1 listában találhatók sorban az elemek súlyai, n a súly korlát. (A listában összesen nehezebb dolgok vannak mint a súly korlát, így nem kell figyelnünk túlindexelésre.)


 • Futtassátok le a BFS és DFS algoritmust ezen a gráfon. Arra figyeljetek, hogy mindkét algoritmus, lexikografikusan vegye a szomszédokat, tehát, ha egy x csúcsnak y és z a szomszédja, akkor y-t dolgozza fel elõbb.
Személyes eszközök