Informatika1-2013/ZH3-HTML-osszefoglalo

A MathWikiből

A 3. ZH anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott anyag a HTML/CSS/LaTeX témákból.

HTML

A következõ html tageket kell részletesen ismerni:

 • szerkezeti: html, head, body, title
 • formázási: h1, h2, h3, p, br
 • tartalom: a, img (ezekbe beletartozik az src és href)
 • csoportosítás: div, span
 • listák: ol, ul, li, dl, dt, dd
 • táblázat: table, tr, th, td

A html kód szerkezetét ismerni kell, miket kell a headbe, miket a body-ba írni, hogyan kell táblázatot, listákat csinálni, stb.

Ismerni kell továbbá, hogy mik a speciális jelentésû karakterek html-ben, a html kódjukat nem kell ismerni.

Nagyon ajánlott gyakorolni a ZH-ra, a gyakorlatok alatt kéznél volt az elõadás és a gyakvezér, a ZH-n nem lesz. Jó gyakorlás például, ha megnyitjátok az oldalatokat és megpróbáljátok leírni néhány részének a html kódját.

CSS

Milyen módokon lehet css kódot csatolni a html kódunkhoz. Ezek közül a külsõ stílusfile parancsát nem kell ismerni, de tudni kell hova kellene írni és érteni kell mit csinál.

Csoportosítás módja: id, class

Általános css szintaxis, ebbe beleértve azt is hogyan kell egy id-vel ellátott html taget formázni, ugyanez class-al ellátottra, valamint hogyan kell általásnosan egy p taget formázni például.

A következõ css parancsokat kell ismerni (a hozzájuk tartozó értékekkel együtt):

 • font: font-size, font-weight, font-style
 • border: border-color, border-width, border-style (elég a none és solid ismerete)
 • egyéb: text-align, color, background, text-decoration (elég a none, és underline ismerete)

Továbbá ismerni kell hogyan kell a linkeket formázni, ebbe beleértve, hogy hogyan kell pl csak a meglátogatott linkeknek új színt adni. (link, visited, hover, active).

LaTeX

A LaTeX puska a ZH-n használható! innen letölthető

Egy LaTeX-dokumentum szerkezete:

 • dokumentumosztályok
 • preambulum, parancs és deklaráció, környezet,
 • a belső kód, az input kód (latin2, utf8) és a nyelv megadása a preambulumban
 • felismerés szintjén: melyik csomag miért felelős

Input

 • karakterek, repülő ékezetek, speciális karakterek,
 • ligatúrák és ligatúraszerűen kezelt karakterek
 • üres helyek szerepe a forrásállományban, új bekezdés
 • 10 spec jelentésű karakter, és ezek megjelenítése

A dokumentum tartalmi szerkesztésének parancsai:

 • főcím, tartalomjegyzék, kivonat, a címrendszer és szintszámai (fejezet, szakasz, alszakasz...), secnumdepth beállítása
 • hivatkozás a címrendszer elemeire (pl. szakaszra), képletre, ábrára, tételre, oldalszámra (ugyanez magyar szövegben is)
 • kiemelés: \emph, \footnote,...
 • táblázat (igazítás, függőleges és vízszintes vonalak),
 • felsorolás, számozott lista, leíró lista
 • kép beillesztése, figure környezet (\centering, \caption, figure igazítása, subfigure),
 • bibliográfia létrehozása: thebibliography
 • Tárgymutató készítése: \makeindex, \index, \input{file.ind}

Vizuális szerkesztéssel kapcsolatos parancsok:

 • méretek: \tiny \scriptsize \footnotesize \small \normalsize \large \Large \LARGE \huge \Huge
 • sortörések, \newpage
 • helyek: \hspace, \vspace, \smallskip, \midskip, \bigskip
 • verbatim: \verb, verbatim környezet

Matematikai tartalom szedése

 • szövegközi képlet, egysoros kiemelt képlet, egysoros kiemelt sorszámozott képlet
 • egysoros képlet törése (split)
 • többsoros kiemelt képlet (gather, align,...), ezek csillagos változatai
 • többsoros részformula (gathered, aligned,...)
 • részsorszámozás (subequation)
 • matematikai félkövér, blackboard bold, a bm csomag minden jel kövérítésére
 • görög, gót, héber ábécé betűi, matematikai ékezetek,
 • műveleti jel
 • operátorok, függvények (ilyenek definiálása!)
 • relációjelek, és ilyenek definiálása,
 • zárójelek, méretük igazítása
 • esetszétválasztás
 • mátrixok szedése (array, és az amsmath matrix, bmatrix... környezetei)
 • \text
 • tételszerű környezetek, közös sorszámozás, a sorszámozásnak a címrendszerhez (fejezetezéshez) való igazítása, bizonyítás környezet

A LaTeX saját grafikája (TikZ)

 • vonal húzása, nyíl, cycle parancs,
 • színezés (vonal színezése, közbezárt terület színezése, színekből elegendőek az alapszínek: red, blue, green, gray, black, white, nem kell definiálni új színt), szaggatott vonal húzása
 • vastagságok (thick, thin, very thick, ultra thick)
 • kör, körív rajzolása, körív összekapcsolása vonalakkal
 • node, keretezés körrel, téglalappal, szöveg elhelyezése az adott koordináta körül (mind a 8 irányban, pl. below left),
 • koordináták elnevezése, későbbi felhasználásuk
 • szöveg elhelyezése az előző szakaszhoz képest: pos, sloped
 • ábra beillesztésének módja

A ZH-ban várható olyan feladat is, hogy

 • le kell írni/rajzolni egy LaTeX-kód eredményét,
 • meg kell adni egy adott kimenetet generáló kódot,
 • ki kell találni, mi a hiba egy adott kódban,
 • meg kell magyarázni egy fogalmat.
Személyes eszközök