Informatika1-2014/Gyakorlat5

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Listákról még

 • Listák a listában (mátrix):
M = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
 • Ennek elsõ eleme:
print M[0]  # [1,2,3]
 • Tehát M elemei listák, így ezeknek is lekérhetjük az elemeit:
print M[0][2]  # 3
 • Ugyanúgy adhatunk hozzá elemeket, mint korábban:
M.append([10,11,12])
print M  # [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]]
 • A belsõ listák hossza eltérhet:
N = [[1,2,5],[4],[3,2,1,4]]
 • Bár ez ritka, de keverten szinte bármit tárolhatunk listákban:
H = ["kutya", [1, 5, "macska"], [3, [5, 3]], 5.3]

Listaértelmezések

[kifejezés for elem in bejárható_objektum]

Egy olyan listát hoz létre melyben a kifejezés szerepel a bejárható_objektum minden elemére.

[kifejezés for elem in bejárható_objektum if feltétel]

Mint az elõzõ, de csak azok az elemek lesznek benne melyekre teljesül a feltétel.

[kifejezés for elem1 in bejárható_objektum1 if feltétel1
      for elem2 in bejárható_objektum2 if feltétel2
      for elemN in bejárható_objektumN if feltételN]

Több feltétel és ciklus is írható akár.

Pl:

[x ** 2 for x in [1, 2, 3, 4]] # [1, 4, 9, 16]
[x for x in [-1, 2, -3, 4] if x > 0] # [2, 4]

Ismétlés a feladatok elõtt

Függvények használata függvényekben

Használhatunk minden általunk definiált függvényt a függvényinkben. Pl:

def hatvany(x, n):
  return x ** n
 
def fv(x):
  return hatvany(x, 3) + 2 * hatvany(x, 2) + 2 * x + 1

Collatz sejtéses feladat clean code stílusban:

def paros(n):
  if n % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False
 
def collatz_lepes(n):
  if paros(n):
    return n / 2
  else:
    return n * 3 + 1
 
def collatz(n):
  while n != 1:
    n = collatz_lepes(n)
    print n

Listák manipulálása függvényekkel

 • Tekintsük a következõ függvényt, mely egy számokat tartalmazó listát kap és vissza szeretné adni a listát melyben a számok négyzetei vannak:
def negyzet1(L):
  for e in L:
    e = e ** 2
  return L
 
L = [1, 3, 5]
print negyzet1(L)  # [1, 3, 5]

Nem úgy mûködik ahogy szeretnénk, mert a for ciklus e változója csak egy másolata a lista adott elemének, nem az elem maga, így ha négyzetre emeljük attól még a listában nem történik változás.

 • Próbáljuk akkor közvetlenül elérni az elemeket indexekkel:
def negyzet2(L):
  i = 0
  while i < len(L):
    L[i] = L[i] ** 2
    i += 1
  return L
 
L = [1, 3, 5]
print negyzet2(L)  # [1, 9, 25]
print L  # [1, 9, 25]

Ez már négyzetre emeli az értékeket, de van egy nem kívánt mellékhatása, a bemeneti L listát is megváltoztatta, ezt legtöbbször nem szeretnénk.

 • A jó megoldás:
def negyzet3(L):
  retval = []
  for e in L:
    retval.append(e ** 2)
  return retval
 
L = [1, 3, 5]
print negyzet3(L)  # [1, 9, 25]
print L  # [1, 3, 5]

Egy új listát töltünk fel a kívánt elemekkel és ezt adjuk vissza, így a bemeneti listát biztosan nem bántottuk.


Szummázás adott értékig

 • A következõ egy olyan függvény, ami szummázza a bemeneti L lista elemeit egészen addig amíg a szumma értéke kisebb mint 20, majd visszaadja az így kapott szummát:
def resz_sum(L):
  i = 0
  s = 0
  while s + L[i] < 20:
    s += L[i]
    i += 1
  return s
 
lista = [5, 2, 7, 8, 4, 7]
print resz_sum(lista)  # 14

Egy másik megoldás:

def resz_sum2(L):
  s = 0
  for e in L:
    if s + e < 20:
      s += e
    else:
      break  # megszakítja a ciklust
  return s

CloudCoder feladatok

Személyes eszközök