Informatika1-2015/Gyakorlat11megoldasok

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Mátrixok

Blokkmátrix

Számoljuk ki a determinánsát a következõ blokkmátrixnak:

X I
O X

ahol I a 3x3-as egységmátrix és O a 3x3-as csupa 0 mátrix, X pedig a következõ:

 0 -1 -1
-1 0 -1
-1 -1 0

Megoldás

O = 0 * ones_matrix(3, 3)
I = diagonal_matrix([1, 1, 1])
X = -1 * ones_matrix(3, 3) + I
block_matrix([[X, I], [O, X]]).det()

Egyenlet megoldás

Oldjuk meg az Ax = b alakú egyenletrendszert, ahol A és b rendre:

 1 -1 0 | 1
 3 1 -1 | 1
-2 0 1 | 2

Használjuk az elõadáson tanult solve_right metódust!

Ha megkaptuk az eredményt, akkor állítsuk át a mátrixot, hogy GF(3) felett legyen értelmezve (a change_ring metódussal) és nézzük meg így is a megoldást.

Megoldás

A = matrix([[1, -1, 0], [3, 1, -1], [-2, 0, 1]])
b = vector([1, 1, 2])
A.solve_right(b)
A = matrix([[1, -1, 0], [3, 1, -1], [-2, 0, 1]])
b = vector([1, 1, 2])
G = A.change_ring(GF(3))
G.solve_right(b)

Összefüggõ

Határozzuk meg, hogy az alábbi mátrix sorai (vagy oszlopai) milyen x értékekre lesznek összefüggõk. (Használjuk a solve parancsot a fentiekkel együtt.)

x 0 1
0 2 x
1 x -1

Megoldás

m = matrix([[x, 0, 1], [0, 2, x], [1, x, -1]])
solve(m.det() == 0, x)

Listaértelmezések

Mit csinál?

Futtassuk le az alábbi példákat és értelmezzük õket mi is történik bennük és hogyan érjük ezt el.

[n for n in range(1, 10)]

Egész számok 1-tõl 9-ig.

[(n, m) for n in range(1, 10) for m in range(1, 5)]

Összes lehetséges számpár, ahol az elsõ szám 1-tõl 9-ig terjed, a második 1-tõl 4-ig.

[n for n in range(1, 10) if is_prime(n)]

Prímek 1 és 9 között.

[n for n in range(1, 100) if n % 5 == 0 and n % 7 == 1]

1 és 99 között az 5-el osztható és 7-el 1 maradékot adó számok.

[(n, m) for n in range(1, 5) for m in range(n, 5)]

Számpárok ahol az elsõ szám 1-tõl 4-ig terjed, a második pedig az elsõ számtól 4-ig. (Így a második mindig legalább akkora lesz, mint az elsõ.)

[(m, n) for n in range(1, 10) for m in range(n, 10) if m % n == 0]

Számpárok 1-tõl 9-ig, melyekben az elsõ elem a második osztója.

sorted([(m, n) for n in range(1, 10) for m in range(n, 10) if m % n == 0])

Az elõzõ, csak lexikografikusan rendezve.

sum([n for n in range(1, 10) if is_prime(n)])

1-tõl 9-ig a prímek összege.

Az utolsóhoz egy kis spoiler, ha nem menne: spoiler

[n for n in range(1, 100) if n == sum([m for m in range(1, n) if n % m == 0])]

Összetett számok...duh.

Oldjuk meg

 • Keressük meg az összes olyan 1000 alatti négyzetszámot, melynél eggyel nagyobb szám prím. Pl a 4 ilyen.
[n^2 for n in range(1,sqrt(1000)) if is_prime(n^2 + 1)]
 • Keressük meg az összes olyan 100 alatti számpárt, melyekre igaz, hogy mindkettõ prím és az egészosztással vett eredményük is prím. Pl (11, 2) ilyen.
[(n, m) for n in range(1, 100) for m in range(1, 100) if is_prime(n) and is_prime(m) and is_prime(m//n)]
 • Keressük meg az összes egy jegyû számhármast, mely egymás után írva megegyezik a köbeik összegével. Ilyen például az 1, 5, 3, mert 1^3 + 5^3 + 3^3 == 153
[(n, m, k) for n in range(1, 10) for m in range(1, 10) for k in range(1, 10) if 100*n + 10*m + k == n^3 + m^3 + k^3]
 • Keressük meg az összes olyan 1000 alatti számot, melynek négyzete megegyezik az nálánál kisebb osztói köbeinek az összegével. (Egy kis csavar a tökéletes számokon)
[n for n in range(1, 1000) if n^2 == sum([m^3 for m in range(1, n) if n % m == 0])]
 • Keressük meg az összes olyan 10000 alatti számot, mely kétféleképpen írható fel 2 darab szám köbének összegeként.
[((n, m, n^3 + m^3), (k, l, k^3 + l^3)) for n in range(1, 10000^(1/3)) for m in range(n + 1, 10000^(1/3)) for k in range(1, 10000^(1/3)) for l in range(k + 1, 10000^(1/3)) if n < k and n^3 + m^3 == k^3 + l^3]
Személyes eszközök