Informatika1-2017/HF7

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Sage házi feladat

(5 pont)

Határidő 2017. dec 6., 23:59:59

Pitagorasz

(3 pont)

A feladat írjunk egy Sage függvényt, aminek egy argumentuma van, n és visszaadja az összes n-nél nem nagyobb, pozitív, egész számokat tartalmazó pitagoraszi számharámasokat. A visszaadott lista számharmasokból álljon, az utolsó legyen az átfogó, ismétlődés ne legyen benne, az a, b, c ugyan annak számít, mint a b, a, c (a harmadik szám fix, mert ez előző kettőnek függvénye).

Például 15-nél nem nagyobbak:
[(3, 4, 5), (5, 12, 13), (6, 8, 10), (9, 12, 15)]

A függvény neve legyen pitagorasz

Taylor

(2 pont)

Írjunk olyan függvényt, ami egy függvényhez, egy talpponthoz és egy természetes számhoz hozzárendeli a függvénynek azon talppont körüli, annyadik Taylor polinomját.

A függvény neve legyen taylor, a visszaadott polinom változója legyen x.

Figyeljük meg, hogy ilyen függvény van a Sage-ben, pont ugyan ilyen néven. De ne azt használjuk, hanem írjunk sajátot.

Például

def taylor(f, x0, n):
    ...
 
f(x) = e^x
taylor(f, 0, 10)
1/120*x^5 + 1/24*x^4 + 1/6*x^3 + 1/2*x^2 + x + 1

Beküldés

A megoldásokat a szokásos címre és tárggyal küldjétek el, csatolva egy sage notebook-ot. A sage.math.bme.hu-ról a File... -> Save worksheet to a file... menüben tudjátok lementeni a fájlokat.

A csatolmány neve a (levél tárgyának megfelelően) legyen <tankör>_HF07_<felhasználói név>.sws
például nekem:

   T0_HF07_borbely.sws
Személyes eszközök