Informatika1-2019/Gyakorlat2

A MathWikiből

Előző gyakorlat - Fel - Következő gyakorlat

Tartalomjegyzék

Linux bevezetés

Alapvető programok

 • terminál: Applications menu -> System Tools -> Konsole
 • Midnight Commander mc
 • top
 • szövegszerkesztők:
 • beépített programok listázása: help
 • segíts magadon:
  • info <parancs>
  • man <parancs> (ez a régebbi UNIX)
  • <parancs> --help

Gyorsbillentyűk

 • Vágólap
  • egérrel kijelölés, jobb-klikk
  • Ctrl+Insert, Shift+Insert
  • alkalmazásonként változhat (lehet Ctrl+C, Ctrl+V is)
 • navigálás
  • TAB: kiegészítés
  • HOME: sor elejére, END: sor végére
 • terminál
  • fel, le nyilak: előzmények
  • Ctrl+R keresés előzményekben

Bash

Néhány hasznos link:

Alapvető parancsok

 • pwd: aktuális könyvtár kiíratása.
 • cd: könyvtárváltás. Ha paraméter nélkül hívjuk meg, akkor a saját mappánkba visz. Pl cd /mnt, cd, cd ..
 • ls: könyvtár tartalmának listázása. Pl: ls, ls -h, ls /dev, ls -h -l ~
 • mkdir: könyvtár létrehozása. mkdir NewFolder
 • cp: másolás. cp mit.txt hova.txt
 • mv: mozgatás/átnevezés (az eredeti nem marad meg). mv mit.txt hova.txt
 • rm: törlés, Pl: rm alma.txt, rekurzívan töröl minent a mappával együtt: rm -r NewFolder
 • quota: A felhasznált/megmaradt helyet írja ki. Ha a kvótánk betelik, akkor nem kapjuk meg a nekünk címzett leveleket és a grafikus terminálra sem tudunk belépni; ilyenkor a parancssoros terminálra belépve tudjuk kitakarítani a home-unkat.
 • df, du: lemezen szabad / felhasznált helyet írja ki. A -h kapcsolóval olvasható GB, MB, kB értékeket kapunk, de lehet fix byte-okban is kiírni. Pl: df -h ~
du -d 1 -h ~ | sort -h
 • mc: midnight commander fájlböngésző.
 • segíts magadon
  • info <parancs>
  • man <parancs> az adott parancsról leírást ad. A leírásban navigálni a 'fel', illetve a 'le' billentyűkkel, továbbá a 'PageUp', 'PageDown'-nal lehet. Kereséshez '/' jel után kell beírni a kifejezést. Kilépés 'q'-val. man ls
  • <parancs> --help
  • help
 • history: parancs történet lekérdezése.
 • apropos: parancs/program nevek keresése. apropos math
 • top: futó alkalmazások.
 • kill, killall, xkill: folyamatok leállítása. Egy adott felhasználó összes folyamatának leállítása: killall -u username
 • cat: fájl tartalmának kiíratása. Pl: cat .forward
 • echo: kiírja az argumentumait, Pl: echo Hello World. Figyelem, beugratós: echo --help
 • grep: szöveg mintázatok keresése állományokban. grep "tű" szénakazal.txt
 • less: szöveges állományok megjelenítése, könnyebb olvashatóság nagy fájloknál, Pl less valami.txt
 • head (-n ), tail (-n ): fájl elejének és végének a kiiratása. head -n 100 valami.txt
 • sort (-g -k): szövegállomány rendezése.
 • wc (-l): byte/karakterek/sorok számolás adott fájlra.
 • ssh: távoli gépre való bejelentkezést teszi lehetővé. Linux-ról Windows-ról
 • scp: távoli gépre/gépről való másolás. Linux-ról Windows-ról
 • wget: file-ok letöltése internetről, HTTP, HTTPS és FTP használatával.
 • exit: kilépés terminálból (vagy ctrl+d).
 • sudo: programok futtatása superuserként. (Mat intézetben erre nem lesz lehetőségünk) Pl. sudo rm /home/someone_I_hate/important_file.txt
 • shutdown, reboot: kikapcsol, újraindít (Mat intézetben erre sem lesz lehetőségünk)

Pipe, redirect

Minden program írhat a konzolra, vagy az stderr-re, ez az, amit a konzolon szoktunk látni. Azonban ezeket a képernyő helyett fájlba is írhatjuk.

$ ls -l ~
drwxr-xr-x 8 borbely student 4096 Aug 30 23:24 Desktop
drwxr-xr-x 2 borbely student 4096 Mar 27 2012 Downloads
drwxr-xr-x 2 borbely student 4096 Oct 20 2009 Drives
drwx------ 2 borbely student 4096 Apr 20 10:42 mail
drwxr-xr-x 7 borbely student 4096 Sep 6 13:01 public_html
$ ls -l ~ > folder.txt
$ cat folders.txt
drwxr-xr-x 8 borbely student 4096 Aug 30 23:24 Desktop
drwxr-xr-x 2 borbely student 4096 Mar 27 2012 Downloads
drwxr-xr-x 2 borbely student 4096 Oct 20 2009 Drives
drwx------ 2 borbely student 4096 Apr 20 10:42 mail
drwxr-xr-x 7 borbely student 4096 Sep 6 13:01 public_html
$ _

A > jellel egy parancs kimenetét egy fájlba irányítjuk át, majd a fájlt kiírathatjuk a cat-el. Ugyanakkor figyeljük meg a következőt:

$ ls -l /home/algebra/wettl/ > myfile.txt
ls: cannot open directory /home/algebra/wettl/: Permission denied
$ cat myfile.txt
$ _

A myfile.txt üresen maradt, de a konzolon hibaüzenet jelent meg (nem volt jogunk a mappa listázására). Ez azért van, mert az utóbbi ls parancs nem a standard kimenetre, hanem a hiba-kimenetre, azaz stderr-re írt. Az stderr-t a 2> jelel irányíthatjuk át:

$ ls -l /home/algebra/wettl/ > myfile.txt 2> error.log
$ cat myfile.txt
$ cat error.log
ls: cannot open directory /home/algebra/wettl/: Permission denied
$ _

Így az egyik fájlba a standard kimenet (stdout), a másikban az stderr került bele.

Az egyes programok olvashatnak a standard bemenetükről: stdin. Az ú.n. nem-interaktív parancsok olyanok, hogy a parancs kiadása után a befejezéséig nem nyúlunk a billentyűzethez. Ezekkel csak az argumentumaikon keresztül kommunikálhatunk. Interaktív parancsok a futásuk közben olvasnak a standard bemenetükről: stdin

 • nem-interaktív parancs: grep "needle" haystack.txt
 • interaktív parancs: grep "needle"

Az előbbi esetben a grep egy megadott fájlban keresi a needle kifejezést. Az utóbbi esetben a beírt szövegben keresi ugyanazt.

$ grep "needle"
I hate this
why can't I find anything
why can't I find a needle
why can't I find a needle
oh, a needle
oh, a needle
again
$ _

A Ctrl+D billentyű-kombinációval megszakítjuk a futást. A needle-t tartalmazó sorok duplán vannak, mert azokat a grep kérésemre kiírta.

Próbáljuk ki így:

$ grep "needle" > needle.txt
I hate this
why can't I find anything
why can't I find a needle
oh, a needle
again
$ cat needle.txt
why can't I find a needle
oh, a needle
$ _

Ezzel kiválasztottuk a bemenetről a needle-t tartalmazó sorokat.

Az egyik parancs kimenete lehet a másik bemenete is, ez a pipe, jele egy függőleges vonal: |.

Példa: írjuk ki a home mappánk azon elemeit, melyek nevükben az info szövegrészletet tartalmazzák.
$ ls -1 ~
Desktop
Downloads
Drives
info1
info_hf.txt
mail
myfile.txt
myfolder
needle.txt
public_html
regi_info
regi_info_zh.txt
$ ls -1 ~ | grep "info"
info1
info_hf.txt
regi_info
regi_info_zh.txt
$ _

Példa: sok elem van egy mappában és apránként végig akarjuk nézni:

$ ls /home/student/ | wc -l
821
$ ls /home/student/ | less

Egy fájlból kivehetjük a különböző sorokat (rendezés és duplikált sorok törlése):

$ cat nevek.txt | sort | uniq > nevek.sorted.txt

Ha egy fájl tartalmát akarjuk pipe-olni egy parancsba, azt így is megtehetjük (<):

$ cat nevek.txt | sort
$ sort < nevek.txt

Ez kombinálható > -el.

$ sort < nevek.txt | uniq > nevek.sorted.txt

Feladatok

1)

 • Töltsük le a A1nevsor.txt állományt a borbely felhasználó oldaláról
  • wget
 • Távolítsuk el a neveket az első oszlopból.
  • cut
 • Rendezzük a sorokat Neptun kód szerint (a fejléc kivételével).
  • sort
 • Nagybetűsítsük a Neptun kódokat.
  • tr
 • Írjuk ki az eredményt egy külön fájlba (segédfájlokat használhatunk útközben).
  • cat, echo, paste, head, tail

Megoldás

wget math.bme.hu/~borbely/A1nevsor.txt
tail -n+2 A1nevsor.txt | cut -f2,3 -d" " | sort | tr [:lower:] [:upper:] > sorted.txt

2) Hány hallgatónak van felhasználója a lebniz-en?

Hány felhasználója van a az egyes tanszékeknek?

Az alábbi paranccsal meg lehet nézni hogy az adott mappa fájljainak mi a jogosultsági száma.

  stat -c '%a %n' ./*

Melyik hallgatók mappájának a legmagasabb ez a száma?

Windows

A DOS után a Windows-os parancssori lehetőségek nem nagyon fejlődtek. A parancssor közelében sincs a Linux-nak, sem használhatóságban, sem funkcióiban, de azért van valami.

 • Parancssor indítása
  • Start menü -> Parancssor
  • Start menü -> Futtatás -> cmd
  • Keresés -> cmd
 • leírás
 • használható: help, help <parancs>
 • Windows 10-en új életre kelt a cmd.
 • A Windows 10 egy éves évfordulója óta beépített a bash.

Használatos a PowerShell, ami nem mindegyik verzión beépített, de ingyenes és elterjedt.

Különbségek

Pár szembetűnő különbség

 • a Windows case-insensitive, vagyis kis és nagybetű nem számít, ellenben a Linux case-sensitive.
 • A könytár-, fájlnevek:
  • C:\Windows\System32\
  • /usr/bin/
 • parancssori kapcsolók perrel versus kötőjellel:
  • Windows: dir /b
  • Unix: ls -l
 • script
  • Windows-on: .bat
  • Linux-on: .sh
 • pipe, redirect hasonló

Gyakran emulálják/helyettesítik a unix-os lehetőségeket windows-on:

Előző gyakorlat - Fel - Következő gyakorlat

Személyes eszközök