Informatika2-2012/Hazi07

A MathWikiből

8. házi feladat

Írj függvényt ami képes két pozitív egész szám (0 és 50 között) legkisebb közös többszörösét visszaadni. Majd felhasználva ezt a függvényt, írj egy másik függvényt, ami a legnagyobb közös osztót adja vissza. ( (a,b)*[a,b] = a*b )

A függvények neve sorrendben legyen lkkt és lnko. Mindkettő két paramétert kap, a két számot, és egy egész számmal tér vissza. A prímszámokat megadhatod előre vagy ki is számíthatod.

A két függvény egy python fileban legyen aminek a neve szamelm.py legyen.

Ha úgy könnyebb, megcsinálhatjátok az lnko-t előbb euklideszi alg.-al és abból számoljátok az lkkt-t. Mindkét megoldást elfogadjuk.

Személyes eszközök