Informatika2-2013/Gyakorlat03

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Ismétlés

 • Beolvasás scanf-el:
int z;
printf("Add meg z értékét: ");
scanf("%d", &z);

Az &-et ne hagyjuk ki.

 • Ciklusok: for, while, do-while
 • Megírtunk egy egyszerû programot, ami egyesével összeadta a pozitív egész számokat növekvõ sorrendben amíg el nem ért egy küszöböt. Tanulság:
  • For ciklus feltétele nem feltétlen függ közvetlenül a ciklusváltozótól.
  • Ha elakadnánk lehetséges, hogy csak egy új változót kellene felvenni.
 • Írtunk programot amivel akárhány számot beolvashattunk és akkor állt le ha egymás után azonosat adtunk neki. Tanulság:
  • Ha elõre nem ismert számú adatot akarunk beolvasni, hasznos lehet egy while vagy do-while ciklus.
  • Korábbi adatokat eltárolhatunk egy változóban, ha szükségünk lehet még rájuk.
 • Írtnunk minimum és/vagy maximum keresõ programot. Tanulság:
  • Még ha elõre ismert számú adatot kell beolvasnunk akkor se feltétlen praktikus mindet eltárolni.
  • Tudunk olyan algoritmusokat írni amik "on the fly" mûködnek, miközben a beolvasás történik már fut a számolás, nem csak a beolvasás után.

Feladatok 1

Miért nem fut végtelen ciklusba a következő kód?

#include<stdio.h>
int main(void){
  char i;
  for(i = 1; i != 0; i++){}
  return 0;
}

1. Sakktábla

Rajzolj ki egy NxN-es sakktábla mintát, ahol X-szel jelöljük a fekete mezőket, és üresen hagyjuk (egy szóköz) a fehéreket. Nem kell keretet adni a táblának. A sakktábla méretét (N) a felhasználótól kérd be!

Tipp: a ciklusokat egymásba is ágyazhatjuk, de ilyenkor nagyon kell figyelni a ciklusváltozókra!

Egymásba ágyazott ciklus példa:

#include<stdio.h>
 
int main(void) {
  int i;
  int j;
 
  for(i = 0; i < 10; i++) {
    printf("i: %d \n", i);
    for(j = 0; j < i; j++) {
      printf(" (%d, %d) ", i, j);
    }
    printf("\n");
  }
  printf("\n");
}

2. Prímtényezõ keresés

Írj programot, ami megkeresi egy a felhasználó által adott szám prímtényezõit és sorban kiírja azokat. (A hiba elkerülése végett elõször vizsgáljuk meg, hogy nem 0-t vagy 1-et kaptunk-e.)

Nem kell bonyolultra gondolni azonnal, meg lehet oldani úgy is, hogy egyesével megpróbáljuk elosztani az adott számunkat 2-tõl kezdve egyesével haladva egész számokkal, amíg 1-hez nem jutunk.

Emlékezzünk, hogy a maradék képzés (modulo) jele C-ben is a %

A gyakorlat anyaga

Kulcsszavak

Minden programnyelvnek vannak védett kulcsszavai, ezek speciális jelentéssel bírnak, és nem használhatjuk õket változónévként.

Adat típusok

Formátum megadó Rövid leírás
void nincs Típus nélküli.
int  %d, %i, %u, %o, %x Egész szám, leggyorsabban tud vele számolni a processzor.
char  %c Karakter, kisebb méretû mint az int, de valójában õ is szám, pl 'm' == 109.
float  %f, %e, %g, %a Lebegõpontos szám, fordítótól függ a mérete.
double  %lf Lebegõpontos szám, elméletileg 2-szer olyan pontos mint a float, gyakorlatilag fordítótól függ.

Léteznek még módosítók, ezek a következõk: short, long, signed, unsigned.

Vezérlési szerkezetek

Ezeket már láttuk, for, if, else, while, do, ami eddig még nem jelent meg: switch, case.

Ide lehetne sorolni még a következõket:

Rövid leírás
break Kilép a legbelsõbb ciklusból.
continue Továbblép a legbelsõbb ciklus következõ lépésére.
goto Egyik futási részrõl a másikra ugorhatunk. Soha ne használjuk.
return Visszatér az adott függvény, esetleg értéket is ad vissza.

További kulcsszavak is léteznek, ezekrõl majd késõbb lesz szó.

Operátorok

Már volt róluk szó, a következõ táblázat mindent leír.

Feladatok 2

3. Adatlap

Kérj be adatokat a felhasználótól egy emberről, mégpedig a következőket:

 • születési év
 • magasság méterben
 • tömeg kilogrammban

Majd írd ki a képernyőre ugyanezeket, szépen formázva, egymás alá rendezve, így nézzen ki (használd a printf-ben a "\t"-t arra hogy tab-ot írj ki):

 Kora:    19   ev
 Magassaga: 1.75  m
 Tomege:   69   kg

Válaszd meg jól a változók típusait amiket használsz!

A tört érték kiírásának formázásához segítség: A printf-ben "%1.8f" -fel jelölheted hogy egy float típusú változót úgy akarsz kiírni hogy az egész részt egy karakterrel írod ki, a tört részt pedig 8 karakterrel.

4. Tömbök

A tömbökre lehet úgy gondolni, mint a listákra Sage-bõl, de a kettõ közt rengeteg különbség van. Jelenleg csak fix méretû tömbökkel fogunk dolgozni, változó méretûekre késõbb lesz példa.

Egy n hosszú tömböt 0-tól n-1-ig indexelünk. Az elemeit egyenként lehet módosítani, vagy lekérdezni.

A következõ kód belerakja egy tömbbe 0-tól 19-ig a számok négyzetét:

#include<stdio.h>
 
int main(void) {
  int t[20];   // Itt hozzuk letre a tombot, elore megadjuk a meretet
  int i;
  t[5] = 5 * 5;       // Igy tudunk egy elemenek erteket adni
  t[6] = t[5] + 11;     // Vagy felhasznalni ertekkent
  for(i = 0; i < 20; i++) { // Ez a ciklus vegzi el a munkankat
    t[i] = i * i;
  }
  return 0;
}

Írhattunk volna még egy kiírást a végére külön ciklusba, de talán a tömbök használatának alapja már ebbõl átvehetõ.

Kiegészítendõ feladat

Egészítsd ki a kódot a megadott helyeken, hogy a Fibonacci számokat tárolja a 20. tagig, majd a beadott indexû tagot írja ki.

#include<stdio.h>
 
int main(void) {
  /* Hozz létre egy 20 hosszú int tömböt */
  int i;
  int index;
 
  /* Állítsd be a 0. és 1. indexû tag értékét */
  for(i = 2; i < 20; i++){
    /* Számoljátok ki az i. tagot a korábbi tagokból */
  }
 
  scanf("%d", &index);
  /* Írd ki a konzolra az indexedik tagot */
 
  return 0;
}

Mi történik ha túl nagy indexet adtok meg?


5. Pi közelítés (bónusz)

Közelítsd a Pi-t, a négyzetszámok reciprokösszege segítségével (ez ugye Pi négyzet per 6). Ha úgy mint az stdio.h-t betöltöd a math.h-t akkor mûködni fog az sqrt függvény, mellyel a gyökvonást megoldhatod.

Valamint, ha már sikerült közelíteni, akkor a 4 * atan(1) kifejezéssel ellenõrizheted magad (ennek elég jól kell becsülnie a Pi-t).

Személyes eszközök