Informatika2-2013/Gyakorlat04

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Ismétlés

 • Típusok, ezek megjelenítése és beolvasása.
 • Nem hétköznapi vezérlési szerkezetek, break, continue.
 • Tömbök létrehozása:
int t[30];
 • Tömb elemnek értékadás:
t[6] = 54;
 • Természetesen változókat is lehet használni a tömb indexénél (ami 0-tól n-1-ig megy, ahol n a tömb mérete):
int i;
for(i = 0; i < 30; i++){
  t[i] = 0;
}

Függvények

 • A következõképpen definiálhatunk egy függvényt:
v_ért fv_név(p_típus1 p_név1, p_típus2 p_név2){
  /* */
  return érték;
}
 • Ahol v_ért a visszatérési érték típusa, fv_név a függvény neve (ezzel tudjuk majd meghívni), p_típus1 az elsõ paraméter típusa, p_név1 az elsõ paraméter neve, stb. A függvénynek mindenképpen olyan típusú adatot kell visszaadnia, mint a visszatérési értéke.
 • Egy függvény visszatérési értéke lehet void, ekkor nem kell visszaadnia értéket, valamint nem feltétlen kell, hogy legyen paramétere, ekkor a zárójelek közé írhatunk void-ot, vagy hagyhatjuk üresen.
 • Példa egy függvényre:
double atlag(double a, int b){
  double x;
  x = (a + b) / 2;
  return x;
 • Ez a függvény az elsõként beadott double típusú számnak és a másodikként adott int-nek az átlagát adja vissza. Egy hívásra példa:
int g = 5;
double er;
er = atlag(5.4, g);
 • Amint már korábban is láttuk függvényhívásokban használhatunk változókat, de konstansokat is.
 • Az elõzõ függvényt írhattuk volna ilyen egyszerûbb alakban is:
double atlag(double a, int b){
  return a / b;
 • Függvényhívást használhatunk egy függvény argumentumaként is (hisz valójában egy érték) pl:
printf("%lf", atlag(3.2, 6));

Feladatok 1

1. Hatványozó függvény

Írjatok függvényt, ami hatványoz. Bemenete két int a és n, visszatérési értéke pedig az a^n (a az n-ediken).

Használjátok a következõ main-t hozzá (a megírandó függvényt az include és a main közé írjátok):

#include <stdio.h>
 
int main(void){
  int x;
  int y;
 
  scanf("%d %d", &x, &y);
  printf("%d\n", /* Ide jon a fuggvenyetek hivasa x es y-al */);
 
  return 0;
}


2. Intervallumba esõk kiírása

Írjatok függvényt, ami bemenetként kap egy double tömböt és két int-et és kiírja printf-el a tömb azon elemeit amik beleesnek az adott int-ek által meghatározott intervallumba.

Függvényeknek tömböt a következõ módon (is) átadhattok (az elsõ paraméter a tömb):

void fv(int t[], int v){...}

A main függvényetek megírásában használjátok a következõ tömböt az egyszerûség kedvéért (így lehet egyszerre megadni egy tömb elemeit, a []-be nem is kell feltétlen beleírni az elemszámot):

double tomb[10] = { 2.5, 7.6, 1.2, -8.9, 4.6, -4.8, 12.4, 1.1, 3.5, -6.7 };

A main-ben ne felejtsétek el letesztelni a függvényeteket!


Pointerek

 • Próbáljátok ki az alábbi kódot:
#include <stdio.h>
 
void atir(int a){
  a = 5;
}
 
int main(void){
  int x = 8;
  printf("eredeti: %d\n", x);
 
  atir(x);
  printf("atir utan: %d\n", x);
 
  return 0;
}
 • Miért nem változott meg az értéke x-nek?
 • Válasz: nem az x mint változó lett átadva a függvénynek, hanem csak az értéke. Így amikor a függvény megváltoztatja 5-re, valójában csak egy lokális változó értéke változik 5-re, nem a main-ben szereplõ x-é.
 • Tekinthetjük ezt pozitívumnak, valamilyen szintû biztonságot adhat, de van amikor szükségünk van rá, hogy már létezõ változóink értékét egy függvény meg tudja változtatni, pl: scanf.
 • Mit tudunk hát tenni? Ahelyett, hogy egy változó értékét adnánk át egy függvénynek, adjuk át a memóriában található helyét. Ha erre a helyre tudunk írni, és tudunk belõle olvasni, akkor minden meg van oldva.
 • Így jönnek a képbe a pointerek. Amikor a scanf-nél & jelet teszünk a változók elé, valójában lekérjük a pointerüket (a memóriában található helyüket) és azt adjuk át a scanf-nek.
 • Visszafelé alakítani is tudunk (pointerbõl kiolvasni az ott tárolt értéket) a *-al.
 • Példák:
int *p;   // Létrehozunk egy int pointert p névvel
int a = 5;
 
p = &a;   // Az a változó pointerét eltároljuk p-ben
scanf("%d", p);  // Így például az a változóba olvasnánk be
 
printf("%d", *p); // Ezzel pedig az a értékét írnánk ki
 
*p = 15;   // Pointeren keresztül értéket is átírhatunk
printf("%d", a); // Így ez mostmár 15-öt adna ki
 • Példa egy függvényre ami megcseréli két változó értékét:
#include <stdio.h>
 
void swap(int *a, int *b){
  int temp;
  temp = *a;
  *a = *b;
  *b = temp;
}
 
int main(void){
  int x = 8;
  int y = 15;
 
  printf("x: %d, y: %d\n", x, y);
 
  swap(&x, &y);
  printf("x: %d, y: %d\n", x, y);
 
  return 0;
}
 • Zárszóként az elmélethez még annyit tennék hozzá (ez késõbbi gyakokon remélhetõleg részletesebben megjelenik), hogy a tömbök valójában pointerek. A t[0] egyenértékû a *t-vel és a t[1] egyenértékû a *(t + 1)-el (utóbbi a t pointertõl 1 adat méretû távolságra levõ pointert adja).


Feladatok 2

3. Hatványozó pointerekkel

Írd át a hatványozó függvényt, hogy pointerekkel kapja meg az alapot és kitevõt! (És természetesen továbbra is jól számoljon.)


4. Hatványozó pointerekkel 2

Most oldd meg, hogy a kiszámolt értéket ne visszaadja a függvény, hanem egy 3. paraméterként pointerrel adott int-be másolja.


5. Tömb min és max

Írj függvényt, ami megkeresi egy adott double tömb minimumát és maximumát is, és pointerek segítségével adja vissza.

Bemenet: double tömb, double min pointer, double max pointer

Használhatjátok a korábbi double tömböt:

double tomb[10] = { 2.5, 7.6, 1.2, -8.9, 4.6, -4.8, 12.4, 1.1, 3.5, -6.7 };

Érdemes még meggondolni, hogy amikor függvényekben dolgozunk tömbökkel, akkor hasznos lehet átadni a tömbök méretét a függvénynek, hogy általánosabb függvényt írhassunk.

Személyes eszközök