Informatika2-2013/Gyakorlat06

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Google Docs

docs

Ismétlés

 • Dinamikus memória kezelés::
#include<stdlib.h>
...
int i;     // ciklusváltozónak
int m;     // ebbe olvassuk be a tömb méretét
scanf("%d",&m); 
int *vec = (int *)malloc(m * sizeof(int)); // itt foglaljuk le a memóriát a tömbnek
...
for(i=0; i<M; i++){
 vec[i]=i*i;   // majd feltöltjük a tömböt az indexek négyzetével
}
...
 • Típus konverzió:
...
int a = 2;
int b = 4;
double c = a / (double)b;
...
 • NULL és lezáró nulla '\0'
...
int *vec = (int *)malloc(m * sizeof(int));
if(vec == NULL){
 printf("Nem sikerult a memoriafoglalas.");
 return 1;
}
...
 • Valamint a fõ mondanivalója az elõzõ gyakorlatnak a 2. feladatban rejlett, mégpedig:
  • Összetett kódot érdemes előre megtervezni.
  • A kódot részenként kell megírni, ezeket a részeket folyamatosan teszteni.
  • Ha már egyszer megírtunk valamit függvényként, akkor felesleges ugyanezt megírni mégegyszer.
  • Tehát új függvények írásánál próbáljuk használni korábbi függvényeinket.


File I/O, argumentumok

 • Előadásjegyzet: File I/O
 • fopen-el nyitunk meg file-t, fclose-al zárjuk be, FILE* segítségével dolgozunk rajta.
 • Ugyanúgy írhatunk file-ba mintha printf-el tennénk csak fprintf-el kell és meg kell adni a file pointerét.
 • Ugyanúgy olvashatunk file-ból mintha a terminálból, a felhasználótól olvasnánk be, csak fscanf-el és meg kell adni a file pointerét.
 • Karakter tömbökbe olvashatunk a %s-el, ekkor az fscanf az elsõ whitespace karakterig olvas (space, újsor, tab...)
 • Egy további példa:
#include<stdio.h>
 
int main(void){
 int i;
 int z;
 char s[100];
 FILE* fp;      // Letrehozzuk a file pointerunket
 fp = fopen("test.txt", "w"); // Megnyitjuk a test.txt-t irasra
 
 for(i = 0; i < 10; i++){
  fprintf(fp, "%d\n", i * i); // Negyzetszamokat irunk a file-ba
 }
 fprintf(fp, "Most irunk a file-ba.\n");
 // Csak ugy irtunk valami szoveget a file-ba
 fclose(fp);  // Bezarjuk a file-t
 
 fp = fopen("test.txt", "r");  // Ujra megnyitjuk, de olvasasra
 
 for(i = 0; i < 10; i++){
  fscanf(fp, "%d", &z);     // Kiolvasunk a file-bol egy int-et
  printf("%d, ", z);      // Kiirjuk a kepernyore amit kiolvastunk
 }
 fscanf(fp, "%s", s); // Kiolvasunk egy szot a file-bol
 printf("%s", s);   // Majd ezt ki is irjuk
 fclose(fp);   // Bezarjuk a file-t
 
 return 0;
}

Feladatok

Átlaghoz közel file-al

 • Írjátok meg az elõzõ gyakorlat 1. feladatát úgy, hogy file-ból olvassa be a bemeneteket, és egy másik file-ba mentse a kimenetet.
 • A program argumentumként kapja meg:
  • A beolvasandó file nevét
  • a kiírandó file nevét,
  • azt, hogy hány darab szám található a file-ban
 • Az elõzõ gyakorlat 1. feladatának egy megoldása itt található:


Typedef és Struktúrák

Typedef

typedef int* int_mutato; /* ezzel elneveztük "int_mutato"-nak az "int*" típust */
  int szam1 = 42;
  int* szam1_ptr = &szam1;
  int_mutato szam2_ptr = szam1_ptr;
  *szam2_ptr = 23;  // szam1 értéke 23 lesz

Struct

struct Pont {
  int x; 
  int y;
};
 • Ezzel létrehoztunk egy 2 dimenziós pontot, vagy tekinthetünk rá akár vektorként is.
struct Pont p1;
p1.x = 6;
scanf("%d", &p1.y);
 • Létrehozni hasonlóan tudjuk mint a többi változónkat, használata is egyszerû az adattagokat a . (pont) operátorral érhetjük el, ezek után úgy mûködnek mintha a megfelelõ típusú sima változók lennének
typedef struct {
 int x;
 int y;
} Pont;
 • Kombinálva a typedef-el, egy sokkal esztétikusabb dolgot kaphatunk.
Pont p1;
p1.x = 6;
scanf("%d", &p1.y);


Feladatok

Egyszerű struktúra kezelés

Hozzatok létre egy struktúrát amiben egy személyrõl adatokat tárolunk (életkor, súly, magasság). Majd hozzatok létre egy ilyen adatszerkezetet, adjatok az adattagoknak értéket, akár scanf-el, akár közvetlenül a programban. Majd írjátok ki a kimenetre a személy születési évét (vehetitek, hogy január 1-én született), és a magassága és tömege hányadosát.

Vektor mûveletek

Használjátok a következõ struktúrát a feladat megoldásához:

typedef struct {
 double x;
 double y;
} Vektor;

A feladat hasonlít az elõzõ gyakorlat 2. feladatához. Sok egyszerû függvényt kell írni ehhez a struktúrához. Ha megírtatok egy függvényt azt teszteljétek is le a main-ben, utána csináljátok csak a következõt. A függvények:

 • double hossz(Vektor v): Számoljátok ki a vektor 2-es normáját, használható a math.h-ban található sqrt függvény a gyökvonáshoz.
 • int egysegvektor_e(Vektor v): 1-et ad vissza, ha az adott vektor egységvektor, 0-t ha nem, használjátok hozzá a hossz függvényt. (Érdemes az összehasonlítást nem ==-vel végezni, hanem hogy a különbségük abszolút értéke kisebb-e mint egy kicsi epszilon szám, erre ugye a számítási hibák és a lebegõpontos számok pontatlansága miatt van szükség.)
 • void kiir(Vektor v1): kiírja a képernyőre az adott vektor koordinátáit.
 • Vektor egysegvektor_x(): visszaadja az (1, 0) vektort
 • Vektor egysegvektor_y(): visszaadja a (0, 1) vektort
 • Vektor vektor(double x, double y): visszaadja az (x, y) vektort. (Ezzel könnyebben meg lehetett volna oldani az elõzõ 2-t.)
 • Vektor normalt(Vektor v): normál egy vektort, tehát visszaadja a vele megegyezõ irányú egységvektort (Tipp: ismét használható a hossz függvény)
 • Vektor osszeg(Vektor v1, Vektor v2): visszaadja a két vektor összegét
 • Vektor kulonbseg(Vektor v1, Vektor v2): visszaadja a v1 - v2 vektort
 • double skalarisSzorzat(Vektor v1, Vektor v2): visszaadja a két vektor skaláris szorzatát
 • Vektor meroleges(Vektor v): visszaad az adott vektorra egy merõleges vektort
 • Vektor meroleges_egyseg(Vektor v): visszaad az adott vektorra egy merõleges egységvektort (2 elõzõ függvényt kell használni)
 • Vektor skalarralSzorzat(Vektor v, double c): visszaadja a v * c vektort, ahol c skalár
 • int fuggetlenek_e(Vektor v1, Vektor v2): 1-et ad vissza ha az adott két vektor lineárisan független, 0-t ha nem

Bónusz

Elõzõ feladathoz:

 • Vektor tombOsszeg(Vektor *vt, int n): visszaadja a vt tömbben tárolt n darab vektor összegét
 • Vektor linearisKombinacio(Vektor *vt, double *st, int n): vt-ben vektorok st-ben skalárok vannak n darab mindkettõben, a függvény visszaadja a \sum_{i = 0}^{n-1}vt[i]st[i] vektort.
Személyes eszközök