Informatika2-2013/Gyakorlat08

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Sage/Python Ismétlés

 • Mûveletek mint C-ben, ami itt még pluszban van: ** (hatványozás)
 • Függvényeknek nem kell visszatérési értéket adni:
def fv_neve(x, y):
  return x + y
 
fv_neve(2, 10)
 • Több dologra is emlékeztet az elõzõ 2 sor kód:
  • Általában nem kell változóknak a típusát megadnunk
  • A def kulcsszóval tudunk függvényt definiálni
  • Fontos a formázás, itt nincs kapcsos zárójel, a szóközök jelzik, hogy melyik blokkon belül vagyunk (itt a return a def-en belül van, de a függvényhívás már nem)
  • Nincs pontosvesszõ, így értelemszerûen a sortörés számít
  • függvényhívás mint C-ben.
 • Tömbök helyett vannak listáink, melyek hasonlóan mûködnek:
l = [4, 5, 7, 8, 9, 4, 6]
b = l[1] + l[0]
l[2] = 8
 
print l[2:5]
 • Észrevételek:
  • Változókat nem kell deklarálni, mint ahogy C-ben kellett (nem kell int b, ahhoz hogy használhassam b-t)
  • Listák szintén 0-tól indexelendõk
  • Részlistát lekérhetünk a fenti módon
  • print-el tudunk írni a kimenetre (terminálba a mi esetünkben)
 • További adatszerkezetek:
s = "The quick brown fox jumps over the lazy dog." # string
t = (4, 5) # tuple
 
d = {"alma":6, "korte":8, "banan":24} # dictionary
print d["korte"]
 • Észrevételek:
  • Stringek és tuple-ök megváltoztathatatlanok, tehát nem írhatom, hogy t[0] = 7, vagy s[2] = 'c', de írhatom, hogy s = "Valami mas"
  • Dictionary, azaz szótárak nem 0-tól n-ig indexelnek, hanem valamilyen kulcs szerint indexelnek, új elemet könnyû rakni hozzájuk pl: d["eper"] = 34
  • Kommenteket a # jellel írhatunk, a sor végéig hatnak, több soros kommentet pl a """Tobbsoros""" módon lehet
 • Beépített függvények az adatszerkezeteken:
l = range(5) # [0, 1, 2, 3 ,4]
len(l) # 5
 
d = {"alma":6, "korte":8, "banan":24}
d.keys() # ["alma", "korte", "banan"]
d.values() # [6, 8, 24]
"korte" in d # True
 • Észrevételek:
  • range függvénnyel megkapjuk az adott hosszú tömb indexeinek a listáját
  • len függvény visszaadja a megadott lista hosszát (ilyen ugye C-ben nem volt)
  • szótár függvények magukért beszélne
 • Vezérlési szerkezetek:
x = 6
y = 43
if y > 21:
  print "y nagyobb"
elif y == 21:
  print "y egyenlo"
else:
  print "y kisebb"
 
l = [5, 4, 6, 2]
for i in l:
  print i ** 2
         # 25 16 36 4
 
for i in range(len(l)):
  print l[i] ** 2
         # 25 16 36 4
 
i = 0
while i < 5:
  print i ** 3
         # 0 1 8 27 64
 • Észrevételek:
  • Nem kellenek zárójelek a feltételek köré
  • A vezérlési szerkezet feje után (a blokk kezdete jelzéseként) kettõspont kell
  • Van elif
  • A for ciklus nem úgy megy mint C-ben, itt egy listán halad végig a ciklusváltozóval
  • A range függvény segíthet a listaindexeken való haladáson, így már inkább C szerû for-t kapunk
  • A while ciklus mint C-ben


 • Vannak dolgok amikre lehet emlékeztek, de nem fog mûködne, mert csak sage-ben volt és nem python-ban, ezekre pár példa:
  • 28.factor()
  • x = var('x')
  • expand, solve, plot, is_prime

Python script futtatása

Interaktív

 • Amit kevésbé fogunk használni, de néha hasznos lehet az az interaktív python:
  • Terminálba írjátok be, hogy python
  • Itt bármilyen parancsot irogathattok, az adott sor eredményét kiírja mindig, vagy print-elhettek is
  • exit()-el lehet kilépni

Script file

 • Nyissatok egy gedit-et (terminálba: gedit& [az és jel azért kell, hogy tudjunk tovább dolgozni a terminálban])
 • Mentsétek el ezt az üres file-t valahova proba.py néven (a kiterjesztés a fontos)
 • Terminálban navigáljatok el oda ahova mentettétek (cd mappa, cd ..)
 • Írjátok be terminálba hogy python proba.py
 • Remélhetõleg semmi nem történt, akkor minden oké
 • Most írjátok a file-ba (gedit-ben), hogy print "Hello World"
 • Mentsétek el, majd terminálba újra python proba.py


Feladatok

Kiegészítés 1

Egészítsd ki az alábbi kódot, hogy a függvény az adott l lista azon elemeibõl álló listát adja vissza, melyek kisebbek az adott n számnál!

def kisebbek(l, n):
  l2 = []
  for <!>:
    <!>:
      l2.append(i)
  return l2
 
print kisebbek([1,5,54,7,3,5,75,3,6,3,43], 10)

Lista 1

Csinálj függvényt ami megfordítja a kapott lista elemeit. Ne a reverse függvényt használd!

Példa be és kimenet:

l = range(4)
print fordit(l) # [3,2,1,0]

Lista 2

Csinálj függvényt ami két listából csinál egy szótárat. Egyik lista a kucsokat tartalmazza, a másik az értékeket.

Példa be és kimenet:

l = [5, "macska", 8]
l2 = [2, [2, 5], "c"]
print szotar(l, l2) # {5:2, "macska":[2,5], 8:"c"}

Kiegészítés 2

Egészítsd ki az alábbi kódot, hogy egy olyan kódot kapjunk, mely megfordítja majd kiírja az adott s string-et!

s = "Volt egyszer egy kiskutya, elment a vasarba"
s2 = ""
for <!>:
  s2 = i + s2
 
<!>

String 1

Írasd ki minden második betűjét egy kapott stringnek!

String 2

írasd ki egy string karaktereit úgy, hogy az i. sorban az első i darab betűje van

Random

Dobj n-szer dobókockával és utána írd ki az esetek számát és az átlag értéket.

Használd:

import random
 
random.randint(1, 6) # a végpontok is kiosztódnak

Euklideszi alg

Valosítsd meg az algoritmust egy függvénnyel. Használj segéd fv-t vagy rekurziót ha kell. Algoritmus leírása

Személyes eszközök