Informatika2-2013/Gyakorlat12

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Ismétlés

Mûveletek átdefiniálása, osztályok részletesebben:

class Vektor(object):
  def __init__(self, x, y):
    self.x = x
    self.y = y
  def __add__(self, jobb):
    return Vektor(self.x + jobb.x, self.y + jobb.y)
  def __sub__(self, jobb):
    return Vektor(self.x - jobb.x, self.y - jobb.y)
  def __mul__(self, szam):
    return Vektor(self.x * szam, self.y * szam)
  def hossz(self):
    return sqrt(self.x ** 2 + self.y ** 2)
  def __repr__(self):
    return "(" + str(self.x) + ", " + str(self.y) + ")"
 • __init__: inicializálás
 • __add__: összeadás
 • __sub__: kivonás
 • __mul__: szorzás
 • __div__: osztás
 • __pow__: hatványozás
 • __len__: hossz lekérése
 • __repr__: karakterekkel való reprezentálás

Öröklõdés

class A(object):
  def __init__(self, x):
    print "A letrehozva"
    self.v1 = x
  def v1ketszeres(self):
    return self.v1 * 2
 
class B(A):
  def __init__(self, x, y):
    print "B letrehozva"
    super(B, self).__init__(x)
    self.v2 = y
  def v2haromszoros(self):
    return self.v2 * 3
 
 
objA = A(5)
print "========"
objB = B(1, 4)
 
print "========"
print objA.v1ketszeres()
 
print "========"
print objB.v1ketszeres()
print objB.v2haromszoros()

A super() függvénynek adunk egy osztályt, és egy objektumot, tekinthetjük úgy a mûködését, hogy a neki adott objektum azon részét adja vissza ami az adott osztály (B) õsosztályának (A) felel meg.

Egy szemléletesebb példa.

Feladatok

Síkidomok

Kezdeti file

 • Használni fogjuk az ismétlésben látott Vektor osztályt
 • Elõre megírtam az Alakzat alaposztályt, és az õ Negyszog leszármazottját.
 • Ezek alapjan írjátok meg a Hurnegyszog osztályt, õ is a 4 csúcsot kapja, hasonlóan a négyszöghöz, de neki van képlete a területére: wikipedia
 • A Tegla osztály a téglalap bal alsó sarkát kapja, és az x és y tengellyel párhuzamos oldalainak hosszát. Ebbõl kellene meghívni a Hurnegyszog õsének az __init__-jét. (Ki kell számolni a csúcsait, vigyázzunk hogy a körüljárási irány megmaradjon.)
 • A Negyzet osztály olyan mint a Tegla, de csak 1 oldalhosszt kap.


 • Az Ellipszis a középpontját és a kis és nagy féltengelyének hosszát kapja. Területe, a kerületét nem kötelezõ kiszámolni...
 • A Kor a középpontját kapja és a sugarának hosszát. Neki már a kerületét is könnyen tudjuk számolni.
 • Ha valakinek marad ideje, akkor a szabályos N szögnek is írjon osztályt.


Alkalmazottak

Kezdeti file

 • Elõre megírtam az Alkalmazott alaposztályt, mely valamilyen cég egy alkalmazottját írja le, van neve és fizetése. A fizetését változtathatjuk a fizetesValtozas függvénnyel és az eltanacsolas függvénnyel eltanácsoljuk (a fizetését 0-ra állítjuk).
 • A Manager osztályt is megírtam egyszerû puska gyanánt, a managerek fix 300ezer fizetésrõl kezdenek.


 • Írjátok meg a Programozo osztályt, mely az Alkalmazott-ból származik le, fix 200ezer fizetésrõl kezd, és van még egy plusz adattagja, szint néven, ami azt jelzi, hogy hanyadik szinten dolgozik az épületben. Természetesen neve és fizetése is van mint az Alkalmazott-nak.
 • Legyen még neki egy athelyezes nevû függvénye, mely egy szintet kap, és átállítja a szint adattagját, hogy mostmár ezen a szinten dolgozzon.


 • Írjátok meg a VezetoProgramozo osztályt, mely a Programozo-ból származik le, fix 400ezer fizetése van, neki is meg van adva melyik szinten dolgozik, és van még egy plusz adattagja beosztottakSzama névvel, ami kezdetben mindig 0.
 • Van egy ujBeosztott függvénye, mely eggyel növeli a beosztottainak a számát, és a fizetését 50ezerrel.
 • Van továbbá neki is athelyez függvénye, de ez nem úgy mûködik mint a Programozo-nál, mert átállítja a szintjét, visszaveszi a fizetését az alapra, és a beosztottakSzama-t visszaveszi 0-ra.
Személyes eszközök