Informatika2-2013/Hazi01

A MathWikiből

Írjatok C programot, mely bemenetként kap 3 pozitív egész számot, ha az adott 3 szám pitagoraszi számhármas, akkor kiírja, hogy "Pitagorasziak", különben azt írja: "Nem pitagorasziak".

Piros (nulla) pontért: csináljátok meg azt is, hogy többször is lehessen próbálkozni számhármasokkal, és akkor álljon le a program, ha 3 darab 0-t adunk be neki. (Ez nem kötelezõ.)


Segítség:

Személyes eszközök