Informatika2-2013/Hazi02

A MathWikiből


Ebben a félévben megpróbálunk könnyebb, de több feladatot feladni hetente. Kérjük, hogy a feladatokat külön .c file-ban küldjétek, a következõ sablon szerint: T2_HF1_kovacs_1.c, T2_HF1_kovacs_2.c stb.

1. feladat

Ez szerepelt a 3. gyakorlaton, egy kicsi hibával, a 0 és 1 esetet nem vizsgáltuk:

Írj programot, ami megkeresi egy a felhasználó által adott szám prímtényezõit és sorban kiírja azokat. (A hiba elkerülése végett elõször vizsgáljuk meg, hogy nem 0-t vagy 1-et kaptunk-e.)

Bónusz: piros (nulla) pontért: ne a prímosztókat írja ki, hanem a legmagasabb kitevõjû prímhatványokat.


2. feladat

Írjatok programot ami bekér egy egész számot (nevezzük x-nek), egy lebegõpontost (y) és még egy lebegõpontost (z). Majd kiszámolja az x^2-t (x négyzetet), az y^x-t (tipp: for ciklussal, esetleg új változóval) és az y * z-t úgy hogy az egész részt egy karakterrel írod ki, a tört részt pedig 5 karakterrel (3. gyakorlat, 3. feladat).


3. feladat

Írjatok programot, ami végrehajta egy számon a Collatz sejtést, azaz amíg a szám nem 1 elosztja 2-vel ha páros vagy megszorozza 3-al és hozzáad 1-et ha páratlan. Példa kimenet a 28-ra: 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1


4. feladat

Írjatok programot ami egy 30 hosszú tömbbe eltárolja az elsõ 30 Lucas számot (hasonló a Fibonacci számokhoz, csak L(0) = 2 és L(1) = 1 kezdettel). Majd bekér egy egész számot és kiiratja az ennyiedik indexû Lucas számot (vigyázhatunk rá hogy csak 0 és 29 közötti számokat fogadjunk el, de ez nem kritérium).

Személyes eszközök