Informatika2-2013/Hazi06

A MathWikiből

__


1. feladat

Írjatok függvényt toLower névvel, mely egy stringet kap bemenetként, nem ad vissza semmit, viszont a string-ben található minden nagybetût kisbetûre változtat.

Segítség:

  • ASCII táblázat (csak, hogy lássátok, hogy az 'a', 'b', 'c', ... ,'z' karakterek egymás után következnek)
  • Karakterekre is mûködik az összeadás, így az 'a' + 4 == 'e', és az 'a' - 'A' megadja a távolságot egy karakter kisbetûs és nagybetûs változata között...

2. feladat

Írjatok programot, melyben használjátok az strlen, strcpy, strcat és strcmp közül legalább 3-at. Teszteljétek is le, hogy jól mûködött-e. Pl strcpy esetén írjátok ki printf-el a string-et amibe másoltatok, strlen esetén elég ha az eredményt kiírjátok.

Személyes eszközök