Informatika2-2013/Hazi10

A MathWikiből

A házifeladat, hogy megvalósítsátok azon osztályokat melyek megjelennek ezen a diagrammon: http://math.bme.hu/~kkovacs/info2/uml.jpg

A nyilak az õsöket jelzik, tehát pl a Madarak osztály az Emlosok-bõl örököl (az ékezeteket vegyétel úgy hogy nincsnek ott a képen). A cellákban fekete betûvel van az osztály neve, kékkel az adattagok, és zölddel a metódusok.

A következõkben leírom részletesebben mi mit csinál:

 • Gerincesek:
  • eletben: True/False érték, amikor létrejön egy gerinces ez alapból True
  • sebesseg: az állat maximális sebessége, ezt meg kell adnunk az állat létrejöttekor (így minden leszármozottjában is)
 • Halak
  • uszonyokSzama: a hal uszonyainak a száma, létrejöttekor meg kell adni
 • Emlõsök
  • labakSzama: az emlõs lábainak a száma, létrejöttekor meg kell adni, de a leszármazottjaiban nem feltétlen
 • Madarak
  • koltozo: True/False érték, True, ha a madár költözõmadár, False különben
 • Morgóhal
  • morog: kiírja a kimenetre, hogy "morrmorr"
  • szarnyakSzama: a hal szárnyainak a száma, legyen egyenlõ az uszonyainak a számával
 • Kõhal
  • gyilkol: egyetlen paramétere egy másik gerinces állat (nem kell ellenõrizni, hogy tényleg az-e), beállítja a másik állat eletben adattagját False-ra
  • tuskekSzama: a hal tüskéinek a száma, meg kell adni létrejöttekor
 • Pocok
  • pofazacsko: az állat pofazacskójában található kaja darabszáma, létrejöttekor 0
  • raktaroz: növeli eggyel a pofazacskója tartalmát
 • Macska
  • vadasz: bemenete egy másik gerinces állat (mint a gyilkol), és a másik állat eletben adattagját False-ra állítja, feltéve, hogy a másik állat nem Kõhal, mert ebben az esetben a saját eletben adattagját állítja False-ra (12. gyakról: type(allat) == Kohal paranccsal tudjatjuk meg, hogy az allat objektum kõhal-e)
  • haziMacska: True/False érték, True, ha az adott macska házimacska, False egyébként, létrejöttekor meg kell adni
 • Varju
  • karog: kiírja a kimenetre, hogy "karkar"
  • theMorrigan: True/False érték, True, ha az adott varjú a Morrigan, False különben, létrejöttekor meg kell adni, de alapértelmezetten a paraméter értéke False (ha nem adjuk meg akkor alapból False lesz)
 • Jégmadár
  • halaszo: True/False érték, tud-e halászni az adott jégmadár vagy sem, létrejöttekor meg kell adni
  • vadasz: bemenete egy másik gerinces állat (mint a macska vadasz-a), de csak akkor állítja False-ra a másik állat eletben adattagját, ha a másik állat egy Morgóhal és õ magának a halaszo adattagja True

A Macska és Pocok-nak legyen létrejöttkor mindig 4 lába, ezt ne kelljen nekik megadni.

Értelemszerûen, minden leszármazott hívja meg az õsosztály __init__-jét (a 12. gyakorlaton tanult super függvénnyel).

!!! SPOILER !!!

Egy példa osztály (ez is legyen azért benne):

class Macska(Emlos):
  def __init__(self, sebesseg, hazi):
    super(Macska, self).__init__(sebesseg, 4) # a 4 a labakSzama, mivel itt az Emlosok osztaly __init__-jét hívom meg
    self.haziMacska = hazi
  def vadasz(self, masik):
    if type(masik) == Kohal:
      self.eletben = False
    else:
      masik.eletben = False
Személyes eszközök