Informatika2-2014/Gyakorlat03

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Elmélet

Kivételkezelés

while True:
...   try:
...     x = int(raw_input("Please enter a number: "))
...     break
...   except ValueError:
...     print "Oops! That was no valid number. Try again..."
 • Először a try blokk fut le.
 • Ha nincs kivétel, akkor semmi más nem történik, az egész kivételkezelő blokk után folytatódik a program
 • Ha ez nem teljesül, akkor a try-ból azonnal kilépünk, és ugrunk az exception blokkra.
 • Az exception blokknál megadhatjuk a hiba típusát. ([1])
(x,y) = (5,0)
try:
 z = x/y
except ZeroDivisionError:
 print "divide by zero"

Feladatok

Jaccard

 • A múlt évrhez hasonlóan írjunk függvényt, ami kiszámolja két halmaz Jaccard hasonlóságát.
 • A halmazokat a függény listaként kapja meg (paraméterként)

Vásárlók

 • Írj programot, mely vásárlások között keresi meg a két leginkább azonosat.
 • A program bemenete egy olyan file, melyben soronként vannak felsorolva különböző vásárálások. Például:
kenyér paradicsom joghurt
tej tejföl hagyma
kenyér hagyma
...
 • A program olvassa be a file minden egyes sorát.
 • A beolvasás után páronként vizsgálja meg a vásárlásokat.
 • A hasonlóságot Jaccard-hasonlóság alapján számoljátok (használjatok halmazokat!)
 • Építsünk be hibakezelést a kódba.

CancerTesting

 • A feladat, hogy páciensek adatai alapján egy egyszerű jóslatot adjunk arról, hogy az illető beteg-e, vagy nem.
 • Minden betegnek van sok különböző attribútuma.
 • Ezeket egy sokoszlopos file-ban tároljuk.
 • Egy pácienst akkor nyilvánítunk betegnek, ha minimum 5 attribútumának értéke az adott atrribútum átlaga feletti.
 • A file-okban 1 + 10 + 1 oszlop szerepel.
 • Az első oszlop a beteg ID-ja, a következő 10 a különböző attribútumokat jelöli, az utolsó pedig az "igazság", 1/0 érték arról, hogy a páciens valóban beteg-e.
 • Számoljuk ki a "cancerTrainData.txt" adatai alapján az egyes attribútumok átlagait.
 • Ezek után jósoljuk meg, hogy a "cancerTestData.txt"-ben rögzített páciensek betegek-e!
 • Vessük össze predikciónkat a valósággal (órán részletesen).
 • File-ok:
 • cancerTrainData
 • cancerTestData
Személyes eszközök