Informatika2-2014/teszt

A MathWikiből

Dekorátor

Jó leírások: [[1]], [[2]]

A dekorátorok módosítják függvények vagy osztályok kódját!

Scope (hatókör), névtér

Minden új függvény fölépíti saját névterét, egy szótár formájában. Íme a globális és egy lokális névtér:

>>> x = 2
>>> print globals()
{'__builtins__': <module '__builtin__' (built-in)>, '__name__': '__main__', 'x': 2, '__doc__': None, '__package__': None}
>>> def fn():
...   y = 3
...   print locals()
... 
>>> fn()
{'y': 3}

Ha egy név lokálisan nem lett létrehozva, a tartalmazó névterekben keresi egyre kijjebb haladva (itt az x nem lett lokálisan létrehozva, de elérhető):

>>> def fn():
...   y = 3
...   print "x, y:", x, y
...   print locals()
... 
>>> fn()
x, y: 2 3
{'y': 3}

Kérdés: Mi történik az alábbi kód hatására? magyarázzuk meg, mi történik:

>>> def fn():
...   y = 3
...   print "x, y:", x, y
...   x = 5
...   print locals()
...
>>> fn()

És mi történik, ha a 3. és 4. sort fölcseréljük?

A névtér törlődik a függvény lefutása után, magasabb szinten az alacsonyabb szintű névterek nem érhetők el:

>>> def fn():
...   z = 1
... 
>>> print z
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'z' is not defined

A függvény lezárása a Pythonnak azt a képességét jelenti, hogy a nem globális névtérben definiált függvény emlékszik a definiálás pillanatában érvényes bennfoglaló névterekre:

>>> def kulso(x):
...   def belso():
...     print x
...   return belso
... 
>>> f1 = kulso(3)
>>> f2 = kulso(5)
>>> 
>>> f1()
3
>>> f2()
5

Dekorálunk

A külső függvény az argumentumában átadott függvény eredményét duplázza, és ezt a duplázó függvényt adja vissza. Ezzel dekorálunk két különböző függvényt!

>>> def kulso(fn):
...   def belso(*args):
...     print "belül vagyunk"
...     return 2*fn(*args)
...   return belso
... 
>>> dekoralt = kulso(fv)
>>> dekoralt(5)
belül vagyunk
10
>>> def fadd(a, b):
...   return a + b
... 
>>> dekoralt = kulso(fadd)
>>> dekoralt(4, 5)
belül vagyunk
18

A fv = kulso(fv) rövidítése a @kulso a fv függvénydefiníció elé írásával:

>>> @kulso
... def fmul(a, b):
...   return a * b
... 
>>> fmul(3, 5)
belül vagyunk
30


Dekorátor lehet olyan osztály is, mely meghívható, azaz amelyben létezik __call__ függvény:

>>> class Dekorator(object):
...   def __init__(self, f):
...     print "Dekorátor konstruktor"
...     print "meghívjuk a fv-t:", f()
...   def __call__(self):
...     print "Dekorátor meghívása"
... 
>>> @Dekorator
... def fn():
...   print "az fn meghívása"
... 
Dekorátor konstruktor
meghívjuk a fv-t: az fn meghívása
None
>>> fn()
Dekorátor meghívása
Személyes eszközök