Informatika2-2015/Gyakorlat10

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

10. gyakorlat - C tömbök és karakterláncok

Ezen a gyakorlaton az előző heti előadás anyagát dolgozzuk fel.

Feladatok

Feladatok a CloudCoder-en megtalálhatóak. Ajánlott sorrend:

 • percdij
 • turista
 • szamok
 • eratosztenesz
 • romai

C program és C függvény

Ezen a gyakorlaton, és mostantól, vannak olyan feladatok, ahol nem függvényt, hanem teljes programot kell írni. Ez azt jelenti hogy:

 • a bemenetet nem függvényparaméterként kapod, hanem scanf()-el kell beolvasni
 • a kimenetet nem return-ölni kell, hanem printf()-elni
 • kell lennie main() függvénynek

A main() függvénynek az előadáson említettel ellentétben int kell hogy legyen a visszatérési típusa. (A void is működik, de arra panaszkodik a fordító.) És ezért a végén vissza kell térni 0-val (ami egy egész szám ugye). A 0 azt jelenti hogy hibátlanul lefutott a program, tehát az ilyen feladatoknál a return mindig 0 legyen, ne az amit kiszámoltatok.

Feladat megoldások

percdij

int percdij(int telefon, int hossz) {
  int dijak[] = {20, 35, 12, 7, 78, 44, 31, 19};
  --telefon;
  return dijak[telefon] * hossz;
}

turista

Két lehetséges megoldás is van. Az egyik az, hogy végigmenve a felhőkarcolókon, mindegyikre külön ellenőrizzük, hogy lesz-e még utána magasabb, még egy ciklussal. Ennek a kódja:

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int magassag[10];
  int i, j;
  for(i = 0; i < 10; ++i) {
    scanf("%d", &magassag[i]);
  }
 
  int osszeg = 0;
  for(i = 0; i < 10; ++i) {
    int mindkisebb = 1;
    for(j = i+1; j < 10; ++j) {
      if(magassag[j] >= magassag[i]) {
        mindkisebb = 0;
      }
    }
 
    if(mindkisebb == 1) {
      osszeg += magassag[i];
    }
  }
  printf("%d", osszeg);
 
  return 0;
}

Van egy másik lehetséges megoldás, amire nehezebb rájönni, de könnyebb leprogramozni. Itt visszafelé megyünk végig a felhőkarcolókon, és számontarjuk hogy mekkora volt eddig a legmagasabb. Ha a most következő alacsonyabb annál, akkor nem látszik, és nem kell beszámítani. Ha magasabb annál, akkor be kell számítani, és mostantól az számít a legmagasabbnak. Kódban ez a megoldás így néz ki:

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int magassag[10];
  int i;
  for(i = 0; i < 10; ++i) {
    scanf("%d", &magassag[i]);
  }
 
  int max = 0;
  int osszeg = 0;
  for(i = 9; i >= 0; --i) {
    if(magassag[i] > max) {
      osszeg += magassag[i];
      max = magassag[i];
    }
  }
  printf("%d\n", osszeg);
 
  return 0;
}

szamok

Itt is több lehetséges megoldás van. Szerintem a legegyszerűbb, ha a számok végét keressük csak meg, tehát azokat a helyeket, ahol az aktuális betű egy számjegy, de a következő már nem. Erre kód:

#include <ctype.h>
 
int szamok(const char mondat[]) {
 int i;
 int db = 0;
 for(i = 0; mondat[i]; ++i) {
  if(isdigit(mondat[i]) && !isdigit(mondat[i+1])) ++db;
 }
 
 return db;
}

eratoszthenesz

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int N;
  scanf("%d", &N);
 
  int prime[200];
  int i, j;
  for(i = 0; i < N; ++i) {
   prime[i] = 1;
  }
 
  for(i = 2; i < N; ++i) {
   if(prime[i]) {
    printf("%d ", i);
    for(j = 2*i; j < N; j+=i) {
     prime[j] = 0;
    }
   }
  }
 
  return 0;
}

romai

Ez nem egy szép megoldás, de megírni nekem ezt volt a legegyszerűbb:

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int N;
  scanf("%d", &N);
 
  char ki[20];
  int i = 0;
  while(N >= 1000) {
    ki[i] = 'M';
    ++i;
    N -= 1000;
  }
  if(N >= 900) {
    ki[i] = 'C';
    ki[i+1] = 'M';
    i += 2;
    N -= 900;
  }
  if(N >= 500) {
    ki[i] = 'D';
    i += 1;
    N -= 500;
  }
  if(N >= 400) {
    ki[i] = 'C';
    ki[i+1] = 'D';
    i += 2;
    N -= 400;
  }
  while(N >= 100) {
    ki[i] = 'C';
    i += 1;
    N -= 100;
  }
  if(N >= 90) {
    ki[i] = 'X';
    ki[i+1] = 'C';
    i += 2;
    N -= 90;
  }
  if(N >= 50) {
    ki[i] = 'L';
    i += 1;
    N -= 50;
  }
  if(N >= 40) {
    ki[i] = 'X';
    ki[i+1] = 'L';
    i += 2;
    N -= 40;
  }
  while(N >= 10) {
    ki[i] = 'X';
    i += 1;
    N -= 10;
  }
  if(N >= 9) {
    ki[i] = 'I';
    ki[i+1] = 'X';
    i += 2;
    N -= 9;
  }
  if(N >= 5) {
    ki[i] = 'V';
    i += 1;
    N -= 5;
  }
  if(N >= 4) {
    ki[i] = 'I';
    ki[i+1] = 'V';
    i += 2;
    N -= 4;
  }
  while(N >= 1) {
    ki[i] = 'I';
    i += 1;
    N -= 1;
  }
  ki[i] = 0;
  printf(ki);
 
  return 0;
}

Egy rövidebb megoldás, ami viszont használ mutatókat tartalmazó tömböt, és az strcat() függvényt a string.h beépített könyvtárból.:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
#define ERTEKEK_DB 13
 
int main()
{
  int N;
  scanf("%d", &N);
 
  const char *nevek[ERTEKEK_DB] = {"M", "CM", "D", "CD", "C", "XC", "L", "XL", "X", "IX", "V", "IV", "I"};
  int ertekek[ERTEKEK_DB] =    {1000, 900, 500, 400, 100,  90, 50,  40, 10,  9,  5,  4,  1};
 
  char ki[20];
  ki[0] = 0;
  int i;
 
  for(i = 0; i < ERTEKEK_DB; ++i) {
    while(N >= ertekek[i]) {
      N -= ertekek[i];
      strcat(ki, nevek[i]);
    }
  }
  printf(ki);
 
  return 0;
}

Házi feladatok megoldása

ismetles

#include <stdio.h>
 
int main() {
  int a, b, i;
  scanf("%d%d", &a, &b);
  char ki[20];
  char betu = 'a' - 1 + a;
  for(i = 0; i < b; ++i){
    ki[i] = betu;
  }
  ki[b] = 0;
  printf(ki);
 
  return 0;
}

kaloria

#include <stdio.h>
 
int main() {
 int n, k;
 int sutik[20];
  int i;
  scanf("%d", &n);
  for(i = 0; i < n; ++i) {
   scanf("%d", &sutik[i]);
  }
  scanf("%d", &k);
 
  int ossz = 0;
  for(i = 0; i < n; i += k) {
   ossz += sutik[i];
  }
 
  printf("%d\n", ossz);
}
Személyes eszközök