Informatika2-2016/Gyakorlat11Megold

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Feladatok

Pascal-háromszög

Írjunk egy függvényt! Bemenete egy egész szám, n, kimenete pedig a Pascal-háromszög n-edik sora (lista).

def pascal(n):
  if n == 1:
    return [1]
  if n == 2:
    return [1,1]
  else:
    previous = [1,1]
    for i in range(2,n):
      actual = [1]
      for i in range(1,len(previous)):
        actual.append(previous[i]+previous[i-1])
      actual.append(1)  
      previous = actual
  return previous
print pascal(14)

Huszárok

Áll a sakktáblán egy huszár. Számoljuk ki a sakktábla minden mezőjére, hogy legkevesebb hány lépéssel tudunk eljutni oda az előbbi huszárral! A feladat megoldásához írjunk egy függvényt, knight(x,y), amelynek két bemenete a huszár táblán elfoglalt helyének koordinátái. A visszatérési érték legyen egy nyolcszor nyolcas lista! Hsználjunk dinamikus programozást!

board = [[-1]* 8 for i in range(8)]
 
def fill(x,y):
  ret = [[x+dx,y+dy] for dx in [2,-2] for dy in [1,-1]]
  ret += [[x+dx,y+dy] for dx in [1,-1] for dy in [2,-2]]
  ret = [r for r in ret if r[0] >= 0 and r[1] >= 0 and r[0] < 8 and r[1] < 8]
  return ret
 
print fill(1,4)
 
found = True
n = 0
board[0][0] = 0
 
while found:
  found = False
  for y in range(len(board)):
    for x in range(len(board[y])):
      if board[y][x] == -1:
        found = True
      if board[y][x] == n:
        for [yf,xf] in fill(y,x):
          if board[yf][xf] == -1:
            board[yf][xf] = n + 1
  n += 1          
for i in range(7,-1,-1):
  print board[i]

Zárt terület kifestése

Olvassuk be az alábbi "szöveget" listák listájába (minden karakter egy elem): mentsük le egy fájlba kézzel, majd nyissuk meg a fájlt Pythonnal! Írjunk egy fill(x,y) függvényt, ami ugyanazt csinálja, mint a Paint kitöltő funkciója! Az (x,y) pontból kiindulva a . helyére # jelet tesz, amíg a # jel által jelölt falba nem ütközik! A módszer rekurzív: kifestjük az (x,y) pontot, majd a szomszédait, ha azok nem # jelek. Hívjuk meg a szomszédokra (akik nem # jelek) a függvényt rekurzívan. Ha nincs kit kiszínezni, akkor álljunk meg!

.....................................
...#######################...........
...#.....................#...........
...#.....................#...........
...#.....................#...........
...#.....................#...........
...#.....................#...........
...#.....................#######.....
...###.................##......#.....
...#..##.............##........#.....
...#....##.........##..........#.....
...#......##.....##............#.....
...#........#####..............#.....
...#........#..................#.....
...#.......##..................#.....
...#.....##....................#.....
...#...##......................#.....
...#############################.....
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
picture = []
with open('abra.txt') as f:
  for l in f:
    L = []
    for c in l:
      L.append(c)
    picture.append(L)
 
def color(x,y,picture):
  if y < len(picture):
    if x < len(picture[y]):
      if picture[y][x] == ".":
        picture[y][x] = "#"
        color(x+1,y,picture)
        color(x-1,y,picture)
        color(x,y+1,picture)
        color(x,y-1,picture)
color(2,2,picture)
for p in picture:
  print "".join(p),
Személyes eszközök