Informatika2-2016/Gyakorlat12Megold

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Feladatok

A feladatok megoldásához szükség lesz az előadáson használt kódra. Az előadás anyagát innen lehet letölteni.

Bevezető

Másoljuk be a bináris fa definícióját. Ezen az osztályon fogunk dolgozni.

 • Írjunk egy count(self) metódust, ami megszámolja a fa elemeinek a számát!
 • Írjunk egy sum(self) metódust, ami a fa összes csúcsában lévő értékeket összegzi!
 • Írjunk egy height(self) metódust, ami megmondja, hogy milyen magas a fa!
 • Írjunk egy is_list(self) metódust, ami megmondja, hogy a bináris fa listává fajult-e. Egy bináris fa akkor fajult listává, ha minden csúcsának legfeljebb egy gyereke van.
class Node(object):
  def __init__(self, data):
    self.data = data
    self.left = None
    self.right = None
  def insert(self, data):
    if self.data > data:
      if self.left is None:
        self.left = Node(data)
      else:
        self.left.insert(data)
    else:
      if self.right is None:
        self.right = Node(data)
      else:
        self.right.insert(data)
  def count(self):
    s = 1
    if self.left is not None:
      s += self.left.count()
    if self.right is not None:
      s += self.right.count()
    return s
 
  def sum(self):
    s = self.data
    if self.left is not None:
      s += self.left.sum()
    if self.right is not None:
      s += self.right.sum()
    return s
  def height(self):
    l = 1
    r = 1
    if self.left is not None:
      l += self.left.height()
    if self.right is not None:
      r += self.right.height()
    if l > r:
      return l
    else:
      return r
  def is_list(self):
    if self.left is not None and self.right is not None:
      return False
    if self.left is not None:
      return self.left.is_list()
    if self.right is not None:
      return self.right.is_list()
    return True

Számológép

Az előadáson mutatott számológép-kezdeményt feljesztjük tovább. Kezdjük új fájlba. Először hozzunk létre egy üres Node osztályt!

 • Írjuk meg a konstruktort a következőképp. A bemenet egy sztring, ezt kell értelmeznünk. Egyelőre a bemeneti sztring nem tartalmazhat zárójelet, sem negatív számokat.
  • Ha a sztring egy szám, akkor egyszerűen eltároljuk a self.data változóban mint számot.
  • Ha nem szám (azaz a négy alapművelet egyike szerepel a sztringben), akkor szétvágjuk a sztringet két részre a legalacsonyabb precedenciaszintű művelet mentén. Mivel zárójeleket nem engedünk meg, a legalacsonyabb szintű művelet az első + vagy - jel, ha nincs ilyen, akkor pedig az első * vagy /. A self.data értéke a műveleti jel lesz mint karakter, a bal, illetve a jobb gyereke pedig a sztring két széthasított része alapján épüljön fel!
 • Számoljuk ki egy ilyen műveletsor értékét!
class Node(object):
  def __init__(self, kappa):
    i = -1
    if kappa.find("+") != -1:
      i = kappa.find("+")
    elif kappa.find("-") != -1:
      i = kappa.find("-")
    elif kappa.find("*") != -1:
      i = kappa.find("*")
    elif kappa.find("/") != -1:
      i = kappa.find("/")
 
    if i != -1:
      self.data = kappa[i]
      self.left = Node(kappa[:i])
      self.right = Node(kappa[i + 1:])
    else:
      self.data = float(kappa)
      self.left = None
      self.right = None
 
  def calculate(self):
    if self.data == "+":
      return self.left.calculate() + self.right.calculate()
    elif self.data == "-":
      return self.left.calculate() - self.right.calculate()
    elif self.data == "*":
      return self.left.calculate() * self.right.calculate()
    elif self.data == "/":
      return self.left.calculate() / self.right.calculate()
    else:
      return self.data

Egy kis állapotgép

 • Adott egy sztring. Cseréljük le azokat a karaktereket $ jelre, amelyek zárójelek között vannak (a zárójeleket is beleértve)! Figyelem, a zárójelek lehetnek egymásba ágyazva is, tehát, ha a bemeneti sztring (xc)aa(c(b)), akkor a kimenet $$$$aa$$$$$$ legyen!
def zarojel_csere(kappa):
  s = ""
  level = 0
  for c in kappa:
    if c == "(":
      level += 1
    if level > 0:
      s += "$"
    else:
      s += c
    if c == ")":
      level -= 1
  return s
Személyes eszközök