Informatika2-2016/Gyakorlat3Megold

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Feladatok

Átlaghoz legközelebbi

Írjunk függvényt, mely a kapott valós számokat tartalmazó listában megkeresi a lista elemeinek átlagához legközelebbi számot és ezzel tér vissza.

Csúnya:

def kozel(L):
  atlag = 0
  for e in L:
    atlag += e
  atlag = atlag / len(L)
  kozeli = L[0]
  for e in L:
    if abs(atlag - e) < abs(atlag - kozeli):
      kozeli = e
  return kozeli
 
print kozel([1, 7, 8, 4, 6, 3, 6])

Szebb:

def atlag_szamol(L):
  szum = 0
  for e in L:
    szum += e
  return szum / len(L)
 
def kozel(L):
  atlag = atlag_szamol(L)
  kozeli = L[0]
  for e in L:
    if abs(atlag - e) < abs(atlag - kozeli):
      kozeli = e
  return kozeli
 
print kozel([1, 7, 8, 4, 6, 3, 6])

n hosszú növekvõ részek

Írjunk függvényt, mely kap egy listát és egy egész számot (n). Megkeresi az összes olyan n hosszú részlistát, amire igaz, hogy az elemei növekvõ sorrendben vannak. Ezeket a listákat beteszi egy fõ listába és ezt adja vissza. Segítség: bontsuk részfeladatokra!

def novekvo(L):
  for i in range(len(L) - 1):
    if L[i] > L[i + 1]:
      return False
  return True
 
def novekvo_reszek(L, n):
  uj = []
  for i in range(len(L) - n + 1):
    if novekvo(L[i:i + n]):
      uj.append(L[i:i + n])
  return uj

CloudCoder

nevkonfliktus

def nevkonfliktus(nevek):
  for i in range(len(nevek)):
    for j in range(i + 1, len(nevek)):
      if nevek[i] == nevek[j]:
        return True
  return False

vagy

def nevkonfliktus(nevek):
  for i in range(len(nevek)):
    for j in range(len(nevek)):
      if nevek[i] == nevek[j] and i != j:
        return True
  return False

ismetles

def ismetles(rovid_lista):
  uj = []
  for l in rovid_lista:
    for i in range(l[0]):
      uj.append(l[1])
  return uj

kiejtes

def kiejtes(szo):
  magan = 0
  maganhangzok = "aeiou"
  for i in range(len(szo)):
    if szo[i] in maganhangzok:
      magan += 1
  return magan * 2 <= len(szo) - magan

szorzotabla

def szorzotabla(n, m):
  uj = []
  for i in range(1, n + 1):
    uj.append([])
    for j in range(1, m + 1):
      uj[i - 1].append(i * j)
  return uj
Személyes eszközök