Informatika2-2017/Gyakorlat9

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Feladatok

Overload

 1. Írjunk egy függvényt, aminek az első argumentuma n, egy int típusú változó. A függvény térjen vissza True-val, ha annyi extra paraméterrel hívták meg, mint az első bemeneti paraméter értéke, egyébként térjen vissza False-szal.
 2. Definiáljunk egy szumma függvényt, ami tetszőlegesen sok bemeneti paraméterének összegével tér vissza!
  1. Kezeljük le a kivételt, ha a paraméterek típusa nem azonos!
 3. Definiáljunk egy print_words függvényt, úgy, hogy a megadott (akármennyi) szavakat annyiszor írja ki, amennyit megadunk bemenetnként (szavanként)!
  1. Kezejük le kivételként, ha a bemeneten nem egész számot adtak meg a szó gyakoriságára!

Sakk

Definiáljuk a Piece osztályt. Ez reprezentál egy sakkbábut, tároljuk a pozícióját a táblán két koodinátával, a színét (black/white), illetve a __repr__ írja ki, hogy hol áll (A2, G3 etc.)!

 • Definiáljuk a bábu leszármazottjaként a King és a Pawn osztályokat!
 • Legyen a leszármazottaknak (King, Pawn) is __repr__ függvénye úgy, hogy az már a figura típusát is kiírja. (Nem muszáj a leszármazott osztályban megvalósítani, lehet az ősosztályban is)
  • Érdemes megnézni a sakk figurák unicode kódját: [1]
 • Minden leszármazottnak legyen egy move(pos) metódusa, ahol a pos egy sztring (A3, G2 etc.)! Mozgassuk el a bábut, ha szabályos a lépés! Ha a lépés szabályos volt, térjünk vissza True-val, egyébként False-szal!
 • Definiáljuk a PieceMoveError osztályt. Ha szabálytalan a lépés, dobjunk egy ilyen exceptiont és kezeljük le!

Legyen most egy Board osztályunk! Két listát tároljunk: white és black, a játékosok bábuival!

 • Legyen a Board osztálynak egy move(player, pos1, pos2) metódusa, ami a pos1 pozícióban álló bábut a pos2 helyre mozgatja, ha a lépés szabályos! Ehhez definiáljuk át a King és a Pawn osztályok move metódusát, hogy paraméterül kapjon egy board változót, ami a tábla!
  • A normál szabályok mellett vegyük figyelembe, hogy áll-e ott más bábu! Ha az a bábu sajátunk, a lépés szabálytalan, ha az ellenfél bábuja, akkor távolítsuk el a pályáról, hiszen leütöttük!
  • Írjuk meg a Knight, Rook, Bishop és Queen osztályokat!
   • Kezdjük a Rook-kal, ez a legegyszerűbb! Ügyeljünk rá, hogy a ne lépjünk át másik bábun, hiszen ez szabálytalan!
   • Másodikként a Knight osztályt írjuk meg! A ló ugorhat, tehát a szabályok írásánál ezt nem kell figyelembe venni.
   • A Bishop után a Queen lépését könnyű összerakni.
  • Oldjuk meg, hogy a Pawn ne állhasson az ellenfél alapvonalán!
 • A Board osztályon belül definiáljunk egy check metódust. Térjen vissza azzal a színnel, amelyik király sakkban áll!
  • Definiáljuk át a lépést, hogy az csak akkor legyen szabályos, ha a lépő játékos királya nem áll sakkban a lépés után!
 • Legyen __repr__ függvénye a Board-nak!

Miután mindez megvan, közel állunk ahhoz, hogy tudjunk sakkozni. Definiáljuk a start metódust, ami kezdőállípotba teszi a táblát.

Ínyenceknek

 • Módosítsuk a gyalogot az en passant szabály értelmében.
 • Értelmezzük az algebrai notációt (Bf5, Qc3, Ne2, Kcd4, Kxd5 stb.) és lépjünk eszerint!
 • Legyen lehetőségünk sáncolni, ha még nem tettük meg (0-0 és 0-0-0 az algebrai jel)!
 • Soroljuk fel egy játékos összes lehetséges szabályos lépését!
 • Definiáljuk a mattot!
Személyes eszközök