Informatika2-2018/HF8

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

numpy házi

numpy

Írjuk meg az alábbi python függvényeket. A feladat neve legyen a függvény neve. Az import numpy kelleni fog! Otthon telepítsünk egy tetszőleges python-t és hozzá numpy-t, én az Anaconda-t ajánlom, ahhoz alapból van numpy. Figyeljünk arra, hogy 2.7-es verziót használjunk! Vagy használhatjuk az intézeti python-t is.

integral (2p)

A függvény bemenete legyen két valós szám és egy egész szám:

 a: tartomány eleje
 b: tartomány vége
 n: hány osztópont legyen egyenletesen elosztva, beleértve a végpontokat

a < b és n > 1.

Kimenete pedig egy valós szám legyen, a sin(x) / x függvény numerikus integrálja trapéz szabállyal (húrtrapéz).

derivalt (3p)

A függvény bemenete legyen két valós szám és egy egész szám:

 a: tartomány eleje
 b: tartomány vége
 n: hány osztópont legyen véletlenszerűen , beleértve a végpontokat

a < b és n > 1.

 • Kimenete egy n-1 hosszú numpy vektor legyen, ami a sin(x) / x függvény numerikus deriváltját tartalmazza.
 • Az osztópontok véletlenül helyezkedjenek ez az [a,b] intervallumban, de a végpontok mindenképpen x0 = a,xn − 1 = b legyenek.
  • véletlen felosztást úgy generálhatunk, ha veszünk n-2 véletlen pontos és sorba rendezzük azokat, majd elé fűzzük a-t és utána b-t.
  • ehhez kellhet: numpy.sort és numpy.random.rand


Emlékezzünk a véges differencia képletére:

{\Delta f}_i = \frac{f(x_{i+1})-f(x_i)}{x_{i+1}-x_i}

Beküldés

A feladatokat (a math-os címetekről) küldjétek el az info1hazi@gmail.com címre (tavalyi).

Egy python fájlt mellékeljetek, amiben a szükséges függvények definiálva vannak. A megadott függvényeken kívül tesztelő kódnak, print-nek vagy másnak nem kell benne lennie.

A fájl neve legyen a következő formátumú:

 <tankör>_HF<a feladat száma>_<felhasználói név>.py

A levél tárgya ugyan ez, csak kiterjesztés nélkül, például nekem ez lenne:

 T0_HF8_borbely.py

Határidő

2018 május 20. 29:59

Személyes eszközök