Informatika2-2019/HF8

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

numpy házi

help

Írjuk meg az alábbi python függvényeket. Minden függvény neve legyen az adott feladat neve. Az import numpy kelleni fog! Otthon telepítsünk egy tetszőleges python-t és hozzá numpy-t, én az Anaconda-t ajánlom, ahhoz alapból van numpy. Figyeljünk arra, hogy 2.7-es verziót használjunk! Vagy használhatjuk az intézeti python-t is.

Figyeljünk arra, hogy a megoldáshoz numpy-t használjunk, nem-numpy-os megoldást nem fogadok el (próbáljuk úgy, ahogy gyakorlaton csináltuk).

matrix (2p)

A függvény bemenete legyen egy mátrix és két index:

  M: egy mátrix
  a: egy sorindex
  b: egy oszlopindex

Kimenete pedig egy M-el megegyező méretű mátrix, nevezzük A-nak, ami legyen az M mátrix a-adik sorának és b-edik oszlopának diád-szorzata! Képlettel:

A_{i,j} = M_{i, b}\cdot M_{a, j}

numpy-al diád szorzatot számolhatunk egy valahány-szor-1-es és egy 1-szer-valahányas mátrix szorzataként.

derivalt (3p)

A függvény bemenete legyen két valós szám és egy egész szám:

  a: tartomány eleje
  b: tartomány vége
  n: hány osztópont legyen egyenletesen elosztva, beleértve a végpontokat

a < b és n > 1.

  • Kimenete egy n-2 hosszú numpy vektor legyen, ami az x\cdot e^x függvény numerikus deriváltját tartalmazza (a felosztás végpontjait kivéve).
  • a deriválást az alábbi képlettel közelítsük (bővebben itt):

{\Delta f}_i = \frac{f(x_{i+1})-f(x_{i-1})}{x_{i+1}-x_{i-1}}

Beküldés

A feladatokat (a math-os címetekről) küldjétek el az info1hazi@gmail.com címre (tavalyi).

Egy python fájlt mellékeljetek, amiben a szükséges függvények definiálva vannak. A megadott függvényeken kívül tesztelő kódnak, print-nek vagy másnak nem kell benne lennie.

A fájl neve legyen a következő formátumú:

  <tankör>_HF<a feladat száma>_<felhasználói név>.py

A levél tárgya ugyan ez, csak kiterjesztés nélkül, például nekem ez lenne:

  T0_HF8_borbely.py

Határidő

2019 május 12. 29:59

Személyes eszközök