Informatika2-2021/Sz¼tGyak07

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Osztály

Komplex

A feladat az előadáson elkezdett Komplex osztályt befejezni:

class Komplex(object):
  def __init__(self, real, imaginary):
    self.re = real
    self.im = imaginary
 
  def __add__(self, k2):
    uj_re = self.re + k2.re
    uj_im = self.im + k2.im
    return Komplex(uj_re, uj_im)
 
  def __str__(self):
    s = ""
    s += str(self.re)
    s += " + "
    s += str(self.im)
    s += "i"
    return s
 
k1 = Komplex(4, 3)
k2 = Komplex(-2, 1)
k3 = k1 + k2
 
print(k3)
 • Az előző órán megvalósítottuk a kivonás és a szorzás műveleteket, most írjuk meg osztás műveletet is. (__truediv__) Az osztás előtt érdemes lehet a következő részt megoldani először.
 • Valósítsuk meg a norm metódust, mely a komplex szám hosszát adja meg.
 • Javítsuk ki a __str__ metódust, hogy szépen írja ki a számokat, pl:
2 - 4i
5i
2

Teszteléshez használhatjuk pl ezt a kódot, de írjunk saját teszteket is!

k1 = Komplex(4, 3)
k2 = Komplex(-2, 1)
k3 = Komplex(4, 1)
 
print k1 + k2
print k1 - k3
print k2 * k1
print k3 / k1
print k1.norm()

Iterálhatók

Íjunk olyan iterálható osztályt, mint a range, de ne egy listát járjon be, hanem csak az aktuális elemet tárolja.

 class Range:
   def __init__( ... ):
     ...
   def __iter__( ... ):
     ...
   def __next__( ... ):
     …
 • konstruktora egy számot vagy sztringet kapjon. Addig a számig lehessen iterálni rajta, nullától, egyesével.
 • Ha a szám nem pozitív, akkor 0 hosszan lehessen iterálni rajta.
 • Ha sztringet kap a konstruktor és az nem értelmezhető egészként, akkor emeljünk ValueError kivételt.
  • Ha értelmezhető egészként, akkor alakítsuk át egésszé és számoljunk azzal.
 • Ha "inf" sztringet kap a konstruktor, akkor végtelen sokáig lehessen rajta iterálni!

Öröklődés

Alakzatok

Írjunk egy Shape osztályt.

 • Legyen x és y változója, ezek tárolják az alakzat pozícióját a síkon.
 • Legyen egy move metódusa, aminek egyetlen v paramétere van, egy kételemű lista, a vektor, amivel el kell mozgatni az alakzatot.

Definiáljuk a Shape osztály leszármazottaiként az

 • Ellipse ellipszis, legyen meg a kis- és nagytengelye (a,b)
 • Rectangle téglalap, legyen meg az oldalak hossza (a,b)

osztályokat. Mindkét esetben a pozíciójuk a súlypontjukat jelentse.

Írjunk mindkét osztályhoz egy area függvényt, ami kiszámítja az alakzat területét!

Definiáljuk az Ellipse osztály equation metódusát, ami kiírja az adott ellipszis egyenletét!

Személyes eszközök