Informatika2-2021/Sz¼tGyak08

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Öröklődés

Alakzatok

Írjunk egy Shape osztályt.

 • Legyen x és y változója, ezek tárolják az alakzat pozícióját a síkon.
 • Legyen egy move metódusa, aminek egyetlen v paramétere van, egy kételemű lista, a vektor, amivel el kell mozgatni az alakzatot.

Definiáljuk a Shape osztály leszármazottaiként az

 • Ellipse ellipszis, legyen meg a kis- és nagytengelye (a,b)
 • Rectangle téglalap, legyen meg az oldalak hossza (a,b)

osztályokat. Mindkét esetben a pozíciójuk a súlypontjukat jelentse.

Írjunk mindkét osztályhoz egy area függvényt, ami kiszámítja az alakzat területét!

Definiáljuk az Ellipse osztály equation metódusát, ami kiírja az adott ellipszis egyenletét!

Reservation

A következő feladatokban egy olyan rendszeren dolgozunk, ami egy moziban fogja nyomon követni a különböző emberek helyfoglalásait. Ehhez létre fogunk hozni egy Reservation nevű osztályt, ami egy ember foglalását tárolja, és ezt az osztály ellátjuk minden szükséges metódussal a kényelmes használathoz.

Reservation_1

Ebben a feladatban hozzuk létre a konstruktort. A foglalás osztály két tagváltozót tartalmazzon majd, és ezek legyenek a konstruktor paraméterei is, ebben a sorrendben:
 • name, a mozi foglalás lefoglalójának neve
 • seats, egy lista, ami az üléseket tartalmazza amiket name lefoglalt. Minden ülés egy karakterlánccal van leírva, pl. "E12"
Egyelőre csak elég a konstruktort megírni, semmi más nem kell az osztályba még.

Segítség

 • Ne felejtsük el, hogy (mint minden metódusnál) a konstruktor definiálásakor az első paraméter a self legyen.

Reservation_2

Ebben a feladatban adjunk egy metódust a Reservation osztályhoz. A metódus neve legyen not_taken, és egy paramétere legyen (a self-en kívül):
 • lehetosegek, ami egy lista, ami lehetséges üléseket tartalmaz.
A not_taken metódus térjen vissza a lehetosegek lista azon elemeivel, amik ebben a Reservation objektumban nincsenek lefoglalva. Az elemek maradjanak ugyanabban a sorrendben mint a lehetosegek listában voltak.

Segítség

 • Ne felejtsük el, hogy az aktuális objektum foglalt helyeit a self referencia seats tagváltozóján keresztül érhetjük el.

Reservation_3

Ebben a feladatban kipróbáljuk, milyen használni az eddig megalkotott Reservation osztályt. Írjuk meg a reservation_3 nevű függvényt, aminek paraméterei:
 • foglalasok, egy lista, ami az éppen aktuális foglalásokat tartalmazza, Reservation típusú objektumok formájában
 • osszes_ules, egy lista, az adott mozi terem összes ülését tartalmazza
A függvény azoknak az üléseknek a listájával térjen vissza, amik még szabadak, tehát amik még egyik foglalásnak sem részei.

Segítség

 • Használjuk a Reservation osztály not_taken nevű metódusát.

Reservation_4

Ebben a feladatban olyan metódust írunk, ami módosítja az objektum tartalmát. Az eddigi Reservation osztályunkban hozzunk létre egy új metódust, aminek a neve change, és paramétere (a self-en kívül):
 • uj_helyek, egy lista, ami azt tartalmazza hogy mik a helyek amiket foglalni akar az illető a változtatás után.
A metódus változtassa meg az objektumot úgy, hogy átírja a self.seats változót, de ne térjen vissza semmivel.

Reservation_5

Most használjuk a Reservation objektumainkat kicsit bonyolultabb feladatra. Írjuk meg a reservation_5 nevű függvényt, aminek paraméterei:
 • foglalasok, egy lista, ami az éppen aktuális foglalásokat tartalmazza, Reservation típusú objektumok formájában
 • osszes_ules, egy lista, az adott mozi terem összes ülését tartalmazza
 • nev, egy karakterlánc, az éppen foglalni próbáló vendég neve
 • darab, egy egész szám, hogy hány helyet szeretne lefoglalni
A függvény keressen darab olyan helyet, amik az osszes_ules listában egymás után szerepelnek, és még nincsenek lefoglalva. Ha talál ilyeneket, akkor azt a lehetőséget vegye, amelyiknek az ülései a legkorábban szerepelnek az osszes_ules listában, és adja vissza a foglalást egy Reservation típusú objektumban. Ha nem talál ilyen üléseket, akkor None-t adjon vissza.

Segítség

 • Használjuk ez előző feladatok megoldását

Sakk(Szorgalmi)

Definiáljuk a Piece osztályt. Ez reprezentál egy sakkbábut, tároljuk a pozícióját a táblán két koordinátával, a színét (black/white), illetve a __str__ írja ki, hogy hol áll (A2, G3 etc.)!

 • Definiáljuk a bábu leszármazottjaként a King és a Pawn osztályokat!
 • Legyen a leszármazottaknak (King, Pawn) is __str__ függvénye úgy, hogy az már a figura típusát is kiírja. (Nem muszáj a leszármazott osztályban megvalósítani, lehet az ősosztályban is)
 • Minden leszármazottnak legyen egy .move(pos) metódusa, ahol a pos egy sztring (A3, G2 etc.)! Mozgassuk el a bábut, ha szabályos a lépés! Ha a lépés szabályos volt, térjünk vissza True-val, egyébként False-szal!
 • Definiáljuk a PieceMoveError osztályt. Ha szabálytalan a lépés, dobjunk egy ilyen exceptiont és kezeljük le!

Legyen most egy Board osztályunk! Tároljuk listában a figurákat!

 • Implementáljunk egy add metódust amivel hozzá tudunk adni bábúkat a táblához.
 • Legyen a Board osztálynak egy move(player, pos1, pos2) metódusa, ami a pos1 pozícióban álló bábut a pos2 helyre mozgatja, ha a lépés szabályos!
  • Érdemes először egy .occupied(pos) metódust implementálni a Board osztályban.
  • A normál szabályok mellett vegyük figyelembe, hogy áll-e ott más bábu! Ha az a bábu sajátunk, a lépés szabálytalan, ha az ellenfél bábuja, akkor távolítsuk el a pályáról, hiszen leütöttük!
 • Írjuk meg a Knight, Rook, Bishop és Queen osztályokat!
  • Kezdjük a Rook-kal, ez a legegyszerűbb! Ügyeljünk rá, hogy a ne lépjünk át másik bábun, hiszen ez szabálytalan!
  • Másodikként a Knight osztályt írjuk meg! A ló ugorhat, tehát a szabályok írásánál ezt nem kell figyelembe venni.
  • A Bishop után a Queen lépését könnyű összerakni.
 • A Board osztályon belül definiáljunk egy check metódust. Térjen vissza azzal a színnel, amelyik király sakkban áll, vagy üres string-gel ha semelyik.
  • Definiáljuk át a lépést, hogy az csak akkor legyen szabályos, ha a lépő játékos királya nem áll sakkban a lépés után!
 • Legyen __str__ függvénye a Board-nak!

Miután mindez megvan, közel állunk ahhoz, hogy tudjunk sakkozni. Definiáljuk a start metódust, ami kezdőállapotba teszi a táblát.

Személyes eszközök