Informatika2-2021/Sz¼tGyak09

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Feladatok

Kitekintés

1. Mersenn prím

Írjuk meg a Mersenn-e() függvényt, melynek paramétere egy természetes szám és kimenetnek False vagy True értékkel térjen vissza attól függően Mersenn prím-e. A programot a logaritmus függvény használata nélkül írjuk meg.

Variadic

2. Sum

 1. Írjunk egy függvényt, aminek az első argumentuma n, egy int típusú változó. A függvény térjen vissza True-val, ha annyi extra paraméterrel hívták meg, mint az első bemeneti paraméter értéke, egyébként térjen vissza False-szal.
 2. Definiáljunk egy szumma függvényt, ami tetszőlegesen sok bemeneti paraméterének összegével tér vissza!
  1. Kezeljük le a kivételt, ha a paraméterek típusa nem azonos!
 3. Definiáljunk egy print_words függvényt, úgy, hogy a megadott (akármennyi) szavakat annyiszor írja ki, amennyit megadunk bemenetként (szavanként)!
  1. Kezeljük le kivételként, ha a bemeneten nem egész számot adtak meg a szó gyakoriságára!

3. Legnagyobb közös osztó

Írjunk egy lnko() nevű függvényt, aminek a paramétere tetszőlegesen sok pozitív természetes szám és kiszámolja a legnagyobb közös osztójukat.

4. Mátrix rendezés

Adott a már házi feladatként megírt Matrix osztály:

class Matrix:
  def __init__(self,L):
    self.row = len(L)
    self.column = len(L[0])
    self.L = L
  def __str__(self):
    k = ''
    for i in self.L:
      for j in i:
        k = k + str(j).rjust(4)
      k += '\n'
    return k

Egészítsük ki egy új függvénnyel, aminek két bemenete van: Egy Matrix osztálybeli elemekből álló lista, egy string (novekvo vagy csokkeno) és a listában lévő mátrixokat a diagonális rész összege szerint rendezi növekvő, illetve csökkenő sorrendben a második paraméter alapján. Úgy írjuk meg a függvényt, hogy ha második paraméternek nem adunk meg semmit, akkor automatikusan növekvő sorrendbe rendezze a mátrixokat.

 1. Tipp: Írjuk meg először a diag() metódusát egy mátrixnak, majd a rendezést a .sort() metódussal végezzük. Továbbá a fordított rendezés a sort(reverse = True) metódussal megvalósítható.

Hatványhalmaz

5. 0-1 sorozatok

Írjunk egy hatvanyhalmaz() függvényt, aminek egyetlen paramétere egy n természetes szám és a kimenete az összes n hosszú 0-1 sorozat 1 listába szedve.
Például:

hatvanyhalmaz(2) = [[1,1],[1,0],[0,1],[0,0]]

Tipp: A listát minden lépésben kétszerezzük meg, azaz fűzzük önmagához és valamelyik elemhez 0-át, valamelyik elemhez 1-est fűzzünk.

6. n alatt a k

Az előző feladatot felhasználva írjunk egy függvényt, nalattk()-t, aminek első paramétere egy k szám, ami megadja, hogy hány elemű halmazokat szeretnénk csinálni az utána következő paraméterekből. Ez egy variadikus függvény.

Személyes eszközök