Játékelmélet a társadalomtudományokban

A MathWikiből
Játékelmélet a társadalomtudományokban
(Szociológia és Kommunikáció Tanszék)
BMEGT439798
2 kredit
előadó: Mészáros József
követelmény: zárthelyi

Tematika

A tárgy egyszerű játékelméleti fogalmakat tárgyal: játékok normál alakja, szekvenciális kétszemélyes játékok, kevert stratégiák, nyeregpont, ezekhez hasonlók. Mivel az optimumkeresésnél a Farkas lemmára hivatkozik, felvétele a Bevezetés az Operációkutatásba tárgy elvégzése után, a hatodik félévben ideális. Ilyen előtanulmánnyal könnyen teljesíthető ötösre.

Előadások

Az előadásra alig néhányan járnak be. Többnyire definíciók, tételek kimondása történik (bizonyítások nélkül), példákon keresztül szemléltetve. Mészáros tanár úr teljesen olvashatatlanul ír a táblára, a képleteket elírja, bár ezek cseppnyi gondolkodással könnyen javíthatóak, ráadásul a tárgy honlapján is van egy jó jegyzet.

Számonkérés

A jegyzetben megtalálható 100 olyan feladat is megoldással, amik amolyan típuspéldák, a zárthelyi feladatok ehhez hasonlóak. A zh előtti előadáson ezek közül néhányat részletesebben bemutat az előadó. A zárthelyit egyszerre írja minden hallgató, ami segíti a kooperáció kialakulását.

Személyes eszközök