Matematika A2a 2008/6. hét

A MathWikiből

Lineáris Normált Terek.(amit az első gyakon vettünk): Nagyság általánosítása, Skalár szorzatos tér

Cauchy-Bunyakovszky

Ezekre geometriai alkalmazások: Gömb, Sík, Pitagorasz tétel

Példák:

    Skalár szorzat - Norma
    Véges vagy végtelen sorozat.        Euklideszi
                         Abszolutérték
                         Szumma
     Skalár szorzat - Norma
        Függvény


Approximáció elmélet, Megfelelő normaválasztás

Személyes eszközök