Matematikai Prezentációkészítés

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Pdf prezentációkészítés, beamer

A beamer egy LaTeX dokumentumtípus, amely lehetővé teszi, hogy pdf formátumú prezentációkat készítsünk.

A beamer használata

A LaTeX-el úgy készíthetünk prezentációt, hogy a \documentclass argumentunaként a beamer-t adjuk meg. A prezentáció építőelemei a frame-ek. A frame környezet adja azokat a diákat, amiket látunk, ezek között tudunk a prezentáció vetítésekor léptetni, ezek tartalmazzák a szöveget, felsorolásokat, ábrákat, tehát magát a dokumentumot. Framek-eket a frame környezetttel készíthetünk a következő módon:

\begin{frame}
Ide kerül az, amit a frame tartalmaz.
\end{frame}

Hasznos parancsok

Témák

A prezentációnk stílusát a \usetheme paranccsal változtathatjuk meg. Ezzel különböző előre definiált, vagy általunk alkotott megjelenítési témákat hívhatunk meg. A \usetheme paranccsal hívhatunk meg a prezentáció teljes képét befolyásoló stílusokat, a \usecolortheme paranccsal a prezentáció színvilágát, a \usefonttheme paranccsal a felhasznált betűtípusokat, a \useinnertheme paranccsal a prezentációban szereplő anyag (felsorolások, blokkok, tartalomjegyzék, stb.) kinézetét változtathatjuk meg, míg a \useoutertheme paranccsal a címek, lábjegyzetek, fejlécek, stb. kinézetét határozhatjuk meg.

Cím

A prezentáció címét, íróját, a készítés (előadás) időpontját a többi LaTeX dokumentumtípushoz hasonlóan a \title, \author, \date parancsokkal adjuk meg. A címdiát a következő módon készíthetjük el:

\begin{frame}
 \titlepage
\end{frame}

Tagolás, tartalomjegyzék

A tagolás szokásos módon a \section, \subsection parancsokkal történik. Ezeket a parancsokat a frame-ken kívül kell kiadni. A frame-eknek külön is lehet címet adni a \frametitle{cím} paranccsal. A tartalomjegyzék a frame környezetben a \tableofcontents paranccsal jeleníthető meg. Hasznos lehet a parancsot [pausesections] argumentummal kiadni, amivel a részek címei egymás után jeleníthetők meg. Példa egy tartalomjegyzékre:

..
\begin{frame}
Tartalomjegyzék:
\tableofcontents 
\end{frame}
..

Környezetek

A definíciók, tételek, példák beírásához a frame-en belül külön környezetek használhatók. Ezek a definition, theorem, example környezetek, hasonlóan működnek, mint a többi LaTeX környezetben.

Listák

Listákat a szokásos módon, az itemize, enumerate környezetekkel készíthetünk, ám a beamer prezentációban lehetőségünk nyílik, hogy a lista elemeit ne egyszerre, hanem egymás után jelenítsük meg. Erre szolgál a \pause parancs, amit a lista elemei közé kell beírni. Példa egymás után megjelenő listaelemekre:

..
\begin{frame} 
\pause
\begin{itemize}
\item Elso listaelem
\pause
\item {Masodik listaelem} 
\pause
\item Egymas utan jelentek meg a listaelemek
\end{itemize}
\end{frame}
..

Matematikai mód

A beamer dokumentumosztály használatakor az amsmath csomag is betöltődik, így ennek parancsai is használhatók. A matematikai mód a többi dokumentumosztályhoz hasonlóan működik.

Kiemelés

A beamer-rel készített prezentációkban az \emph paranccsal történő kiemelés mellett használható az erőteljesebb kiemelést okozó \alert parancs is. Az \alert parancsot az \emph parancshoz hasonló módon kell használni.

Próbadokumentum

Pdf-formátumban megtalálható az alább látható beamer prezentáció itt.

\documentclass{beamer}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin2]{inputenc}
\usepackage[magyar]{babel}
\usepackage{graphicx}

\title{A prezentáció címe}
\author{A prezentáció szerzője}

\usetheme{Warsaw} % ez a prezentáció pl. a Warsaw nevű stílust fogja használni, a theme-k általában városok neveit viselik...

\begin{document}
\begin{frame} % ez a prezentáció címoldala lesz
\titlepage
\end{frame}
\begin{frame}
Tartalomjegyzék:
\tableofcontents[pausesections] % a szakaszok egymas után jelennek meg
\end{frame}
\section{elso szakasz - felsorolás}
\begin{frame} % ez itt egy frame helye
Példa egy felsorolásos listázásra:
\pause
\begin{itemize}
\item Elso listaelem
\pause
\item \alert{Masodik listaelem} % a második elem kiemelten jelenik meg
\pause
\item Egymas utan jelentek meg a listaelemek
\end{itemize}
\end{frame} % ez a frame idáig tart
\section{második szakasz - matematikai mód, kép, alternatív elrendezések}
\begin{frame}
\frametitle{Ez a frame külön címet kap! - Matematikai mód beamerben}
Matematikai mód - Egységmátrix:
\[ \left[ 
\begin{array}{cccc}
  1&0&0&0 \\ \pause
  0&1&0&0 \\ \pause
  0&0&1&0 \\ \pause
  0&0&0&1 
\end{array} \right]
\]
\end{frame}
\begin{frame}
- Képet a szokásos  includegraphics paranccsal jelenítünk meg a Beamerben is.
\begin{figure}
\includegraphics{kiterjesztés nélküli kép fájl nevét adjuk meg, mely a .tex-el azonos mappában található} % <--fontos megjegyzés
\end{figure}
\end{frame}
\begin{frame}
\begin{columns} % több oszlopos rendezés
  \column{.5\textwidth}
  ghfgfdjsdhsdfhsgh\\fdhgsdfhsdfh\\sdhdhsdfhdh\\shsfhdfhd\\sdfhs
  \column{.5\textwidth}
  rgsdhgdfhdfhs\\adfgdfsghsdf\\gdsfgsdfg\\
  drhdfhsdfjhsjf
\end{columns}
\end{frame}
\begin{frame}
\alert{Ha komolyabban el szeretnél mélyedni a ,,beamer'' rejtelmeiben, a miktex használói a ..\textbackslash MikteX \textbackslash doc \textbackslash latex \textbackslash beamer \textbackslash beameruserguide .. helyen érhetik el a hivatalos leírást! }
\end{frame}
\end{document}

Szerkesztette

Semler Dániel, Hutvágner Ivett, Sepsi Róbert

Személyes eszközök