Szerkesztő:Wettl

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

TÁMOP LaTeX szerkesztők oldala

Preambulumba

A dokumentumosztály book vagy article legyen. Ha van időtök, nézzétek meg a KOMAscript csomagot, szép dokumentumok is készíthetők vele. El tudnám képzelni, hogy minden majd abba menjen, de az kicsit jobban különbözik a standardtól, kérdés. Talán lesz, aki amsart vagy amsbook-ba írja, azt vszg meg kéne tartani.

A dokumentum kb. az alábbiak szerint kezdődjön:

\documentclass[12pt]{book}
%
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[magyar]{babel}

vagy lehet latin2 a kódolás, ekkor

\usepackage[latin2]{inputenc}

A magyar babel-hez letölteni a legújabb magyar.ldf fájl (intézeti honlapunkon működő latex oldalról: www.math.bme.hu/latex

Matematika szöveghez mindenképp:

\usepackage{amsmath}

Ahhoz, hogy a pdf-ben a linkek éljenek (lehet, hogy a második sor nem is kell, mert az a default):

\usepackage{hyperref} sor a preambulumba,
\hypersetup{colorlinks=true}

Külső pdf-be való hivatkozáshoz, a külső fájlok neveivel:

\usepackage{xr-hyper}
\externaldocument[f1-]{file1}
\externaldocument[f2-]{file2}

A linkek menet közben való ellenőrzéséhez, megtekintéséhez

\usepackage{refcheck}

Szöveg javítása

Fejezetezés

Fejezetcím csak \chapter \section ... vagy ezek *-os változata legyen.

Címkézés

Minden hivatkozott helyre (pl. a tételszerű környezetekbe) kell egy címke. Ehhez a \label parancs, és utána egy azonosító szöveg kell, pl: \label{thm:Cauchy-tétel} Javaslat a címkére: első 2-3 betű jelentése

 • tet: vagy thm: a tételhez,
 • dfn: vagy def: a definícióhoz,
 • fig: az ábrához,
 • tab: a táblázathoz,
 • eq: az egyenlethez

...

Hivatkozás

\ref{thm:Cauchy-tétel}
\aref vagy \Aref     % magyar szövegben
\aref({eq:...})     % egyenleteknél névelővel
(\ref{eq:...})      % névelő nélkül
\acite és \Acite     % irodalom
\pageref vagy \apageref.
\hyperref[címke]{szöveg}

Külső címre:

\href{URL}{szöveg}
\ref{f1-thm:Cauchy-tétel} % Külső dokumentumban lévő címkére


Tanácsok

 • Kerüljük a vizuális szerkesztőparancsokat, pl. \indent, \noindent, \smallskip, \bigskip,
 • ne törjünk meg szövegeket a \\ paranccsal, vagy oldalt a \newpage paranccsal, mert ezek kitörlése/átírása utóbb szükségtelen plusz munkát okoz!
 • Ne tipografáljunk, ne találjunk ki új tipográfiai megoldásokat:
 • új bekezdést üres sorral, felsorolást és számozott listát az itemize és enumerate környezetekkel, egy-egy szó kiemelését az \emph paranccsal oldjuk meg
 • tömörebb listához használjuk a paralist csomag compactenum

NEM ajánlom, csak a teljesség kedvéért: tükörméret pl. így állítható:

\usepackage[textheight=245mm,textwidth=156mm]{geometry}

Ha csak a szedéstükröt akarjuk arrébb tolni:

\setlength{\hoffset}{??mm}
\setlength{\voffset}{??mm}
Személyes eszközök