Vim

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Bevezetés és belépés

A VIM a VI egy továbbfejlesztett változata. A VIM legfőbb erőssége hogy az ember a leggyorsabban a lehető legkevesebb billentyű használatával tud szöveget szerkeszteni. Belépés parancssorból:

 • Windowsban: C:>gvim file.txt
 • Linuxban: $ gvim file.txt

Így megadható a szerksztendő fájl neve is.

Megjegyezném, hogy sokan nem szeretik a VIM programot, mert szerintük az csak csipogni tud. Tény, hogy ismerni kell a parancsokat ahhoz is, hogy kilépjünk. Az előnye a többi szövegszerkesztőhöz képest ott mutatkozik meg, hogy az egyes parancsokat nagyon gyorsan makrókba lehet foglalni. Fontos még, hogy általában ha egy parancs csinál valamit, akkor egy számot írva elé annyiszor ismétli meg a parancsot, továbbá a SHIFT billentyű vagy megfordítja a parancs értelmét (például a nagy P a kurzor elé, és nem mögé illeszt be), vagy kiterjeszti azt (D az aktuális sort törli, Y az aktuális sort másolja).

Alapszerkesztések

A Vim három módban használható:

 • INSERT
 • VISUAL
 • speciális parancsmód

Beviteli mód használata

A Vim belépéskor parancsmódba kerül, INSERT (beviteli) módba az i megnyomásával léphetünk, a parancsmódba való visszalépés az <ESC>-vel történik.

 • mozgás
  • h - balra
  • j - le
  • k - fel
  • l - jobbra
  • Hasonlóképpen működnek a kurzorbillentyűk is, de ezek használata gyorsabb.
 • törlés
  • x - a kurzor helyén levő karaktert törli
 • Visszavonás
  • u - Visszavonás
  • CTRL-R - Újra
  • U - Sorvisszavonás: Az adott sorban végzett összes változtatás visszavonása.
 • kilépés
  • ZZ - kilép és ment
  •  :q! - kilépés mentés nélkül
 • sorszerkesztések
  • a - INSERT-be lépéskor nem a kurzor elé, hanem mögé ír.
  • dd - sortörlés
  • o - üres sor

Help menü

 •  :help - belépés
 •  :help téma - egy adott témára való rákeresés.
 •  :help mód - egy adott módra való rákeresés
 •  :help <spec.kar.> - Speciális karakterre való rákeresés

A help menüben is használhatóak a VIM ki és belépési szabályai

Számlálók

A parancs n-szer való beírása helyett praktikusan beírhatunk a parancs elé n-t is.
Pl.: kkkkkk helyett 6k

Tutorial

Linuxban: $vimtutor
Windowsban: :help tutor

Szerkesztés - kicsit gyorsabban

Haladás a szövegben

 • szólépés
  • w - egy szóval előre (első karakter)
  • e - egy szóval előbbre (utolsó karakter)
  • b - egy szóval visszafele
  • WEB - előzőek, az írásjelek figyelembevétele nélkül
 • sorlépés
  • $ - a sor végére
  • <end> - a sor végére
  • ^ - a sor első nemfehér karakterére
  • <home> - a sor első karakterére
  • ( ) - a következő mondat elejére, végére
  • { } - a következő bekezdés elejére, végére
  • CTRL-U - félképernyővel fel
  • CTRL-D - félképernyővel le
  • H,M,L - a képernyő első, középső, utolsó sorának első nemüres karakterére ugrik
  • 12G - a 12. sorra ugrik
  • G - az utolsó sorra ugrik
  • set: number - bekapcsolja a sorok számozását (set: nonumber - kikapcs.)
  • CTRL-G - fájlinformációk kiirása, a kurzor helyével (sor, oszlop)

Keresés a sorban

 • fh - az ezutáni első h betűre ugrik
 • Fh - az ezelőtti első h betűre ugrik
 • th - az első h betű előtti karakterre ugrik
 • Th - az utolsó h betű előtti karakterre ugrik
 • /minta - a minta következő előfordulására ugrik
 • ?minta - a minta előző előfordulására ugrik
 • /,? - / vagy ? keresés ismétlése
 • n - előző keresés ismétlése
 • 5fh - ezutáni ötödik h betűre ugrik

Tartományok

Az alábbi tartományok pl. a törlésnél nagyon hasznosak

 • x - jelenlegi karakter
 • X - eggyel balrábbi karakter
 • . - jelenlegi sor
 • % - egész dokumentum
 • 4 - a negyedik sor
 • $ - utolsó sor
 • .+4 - az ezutáni negyedik sor
 • $-11 - hátulról a tizenegyedik sor

Törlés

 •  :(tartomány)d - az adott tartományt törli
 •  :.,$d - a jelenlegi sortól a dokumentum végéig töröl

A d parancs együtt alkalmazható az előbbi parancsokkal. Ekkor a kurzor helyétől a megadott pozícióig töröl.

 • d3w - a köüvetkező három szó törlése
 • d$ vagy D - törlés a sor végéig
 • dfh - az első (ezutáni) h betűig töröl

A c parancs hasonló a d-hez, csak éppen a törlés végrehajtása után INSERT módba rak, így rögtön szerkeszthetjük is.

 • c - ez a parancs töröl majd INSERT módba rak, a kurzorral az adott helyen
 • cc - sor törlése
 • c$ vagy C - törlés a sor végéig
 • c5w - a következő öt szó törlése

A különbség a c és d parancsok között egyedül a cw/dw párban lényeges, a dw ugyanis a szó utáni szóközt is törli.

 • . - újravégrehajtja az előző c vagy d parancsot. Pl <HTML> szöveg esetén mindig a <-re ugorva csak egyszer kell a df>-t bírni, a többinél elég a .
 • J - kicseréli a sorvége karaktert egy szóközre

Csere

 • xp - következő két betű cseréje egymással
 • ry - a kurzor alatti karaktert y-ra cseréli
 • 5ry - a következő öt betűt öt y-ra cseréli
 • ~ - a jelenlegi karakter kis/nagybetűségét megváltoztatja

Spéci Parancsok

 •  :! parancs - parancs végrehajtása
 •  :sh - shell nyitása
 •  :w - mentés
 •  :w fajlnev - megadott néven ment
 •  :w>fajlnev - megadott fajlhoz fűz
 •  :e fajl - menti a jelenlegi fajlt, majd megnyitja a leírtat
 •  :e! fajl - ua. mentés nékül
Személyes eszközök