WebProg-2014/Gyakorlat2

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Feladatok tagolása

Már több osztállyal dolgozunk akár egy feladaton belül is. Így egy új tagolást javasolok.

 • Eclipse-ben a már létezõ vagy új projectet nyissátok le, és az src mappára jobb klikk New -> Package
 • Nevezzétek el és kész is
 • Minden összetartozó osztályt egy ilyen package-be rakjatok
 • Amikor egy osztály egy Gyak2 package-ben van azt jelezni kell a fájl elején a következõ módon:
package Gyak2;
 • Package-eket lehet egymásba is ágyazni, késõbb a komolyabb dolgokat majd külön projectben sok package-ben fogjuk tárolni

Bemelegítõ feladatok

Figyeljetek oda, hogy minden osztálynak a saját nevével megyegyezõ nevû fájlban kell lennie. Pl a Complex osztálynak a Complex.java fájlban kell lennie.

Egészítsétek ki a feladatokat a //TODO részeknél. Ez van ahol csak egy parancs, máshol több sor is lehet akár.

1. Complex kiegészítés

public class Complex {
  private float realPart;
  private float imaginaryPart;
 
  public Complex() {
    realPart = 0;
    imaginaryPart = 0;
  }
 
  public Complex(float rePart) {
    realPart = //TODO
    imaginaryPart = //TODO
  }
 
  public Complex(float rePart, float imPart) {
    //TODO
  }
 
  public Complex add(Complex other) {
    float rePart = this.realPart + other.realPart;
    float imPart = this.imaginaryPart + other.imaginaryPart;
    Complex retval = //TODO
    return retval;
  }
 
  public Complex multiply(Complex other) {
  	//TODO
  }
}

2. Position

A Position reprezentáljon a síkon egy pontot. Ezzel fogjuk az aszteroidák és a játékos ûrhajójának helyét tárolni.

 • A default konstruktor rakja a (0, 0)-ba a pontot.
 • A Position(float xn, float yn) konstruktor létrehoz egy Position-t a (xn, yn) ponton.
 • A distance metódus visszaadja a pont (euklideszi) távolságát egy másik ponttól.
 • A translate metódus az (xt, yt) vektorral eltolja a Position-t.
public class Position {
	private float x;
	private float y;
 
	public Position() {
		//TODO
	}
 
	public Position(Position other) {
		this.x = other.x;
		this.y = other.y;
	}
 
	public Position(float xn, float yn) {
		//TODO
	}
 
	public float distance(Position other) {
		//TODO
		//Math.sqrt-vel lehet gyököt számolni
		//viszont double-t ad vissza, ezt így lehet float-á castolni:
		//(float)valtozónév
	}
 
	public void translate(float xt, float yt) {
		//TODO
	}
}

Feladatok

Érdemes minden osztályhoz gyártani egy maint, hogy kipróbáljátok jól mûködik-e. Ha lesz rá idõnk tanulunk teszt rendszert is, de nem biztos, hogy eljutunk odáig. Ezt lehet az adott osztályba írni, nem kell mindig külön Main osztályt gyártani miatta. Itt egy példa a Complexre:

  public static void main(String[] args) {
    Complex comp1 = new Complex(5, 6);
    Complex comp2 = new Complex(4);
    Complex comp3 = comp1.add(comp2);
    System.out.println(comp3);
  }

Azt nem ellenõrzi, hogy jól számolt-e, ezt ugye már nehezebb, mivel privátak az adattagjai, de írhatnánk egy kiirató függvényt, akkor már könnyû lenne.

Továbbá mindig emlékezzetek arra, hogy a cél, hogy minél kisebb egységekre szedjük szét a dolgokat. Így ha pl egy függvény mûködéséhez kell abszolút érték függvény, írd meg külön és használd, ne az adott függvénybe írd bele az abszolút érték megvalósítását. (Bár ez elérhetõ a Math.abs-ként is.)

3. ComplexVector szorzás

Írjátok meg a ComplexVector skaláris szorzatát. Ne felejtsétek el, hogy használhatjátok a Complex osztály multiply függvényét.

A clone metódus lemásolja az adott objektumot, ebben az esetben a tömböt.

public class ComplexVector {
  private Complex[] coords;
  private int dimension;
 
  public ComplexVector(int dim) {
    dimension = dim;
    coords = new Complex[dimension];
  }
 
  public ComplexVector(ComplexVector other) {
    this.coords = other.coords.clone();
    this.dimension = other.dimension;
  }
 
  public ComplexVector add(ComplexVector other) {
    ComplexVector retval = new ComplexVector(this.dimension);
    for (int i = 0; i < retval.coords.length; i++) {
      retval.coords[i] = this.coords[i].add(other.coords[i]);
    }
    return retval;
  }
}

4. Kiírás

Írjatok kiíró metódust print néven a Complex és ComplexVector osztályokhoz. Nézzen ki valahogy olvashatóan. Majd ezekkel már jól tudtok tesztelni a mainekben.

4.5. Szerkezet változtatás

Írjátok át a Complex osztályt, hogy ne két floatban tárolja az adatokat, hanem egy 2 elemû float tömbben. Majd értelemszerûen a konstruktorokat és függvényeket is írjátok át. Ha ez kész örüljetek, hogy a ComplexVector még mindig teljesen jól mûködik. Pedig valójában már õ is megváltozott ezzel.

5. Asteroids

Írjatok egy osztályt Asteroid névvel, mely reprezentálni fogja a játékban az aszteroidákat. A következõ (privát) adattagjai legyenek, találjatok ki nekik jó változónevet:

 • pozíció: használjátok a korábban megírt Position-t
 • méret: egész szám

A következõ metódusokat kellene megírni hozzá:

 • konstruktorok
  • default
  • Position és int-bõl
  • két float és egy int-bõl
 • move:
  • nem ad vissza semmit
  • kap két float-ot x és y-t
  • eltolja az aszteroida pozícióját az (x, y) vektorral.
 • destroy:
  • egy aszteroida tömböt ad vissza
  • nem kap semmit
  • az elõadáson látotthoz hasonló aszteroida szétesést valósítja meg, azaz létrehoz annyi új eggyel kisebb aszteroidát amekkora a mérete és visszaadja ezek tömbjét. Igaz ez nem a legjobb megoldás, de most legyenek mind az eredeti aszteroida pozícióján.

Bónusz

6. AsteroidContainer

Írjatok egy osztályt ami Asteroid objektumokat tud tárolni. Írjatok hozzá konstruktort, ami bekéri, hogy hányat kell tudnia tárolni. Írjátok meg a push metódusát, ami egy új Asteroid-ot rak bele, az elsõ üres helyre. Valamint a get metódusát, ami egy int-et kap és visszaadja az annyiadik Asteroid-ot. Majd módosítsátok az Asteroid osztályt, hogy ilyet adjon vissza.

7. Complex mûveletek

Írjátok meg az osztás mûveletet a Complex osztályhoz, nyugodtan írjatok hozzá segéd függvényeket, a lényeg hogy minél apróbb részekre bontsátok a programokat. Továbbá írjátok meg a vektoriális szorzatát a ComplexVector osztálynak. (Feltételezhetitek, hogy 3 dimenziós vektorokra kell csak mûködnie.)

Személyes eszközök