Informatika2-2017/Gyakorlat8

A MathWikiből

előző fel következő

Tartalomjegyzék

Feladatok

Nyissuk meg a Sypdert.

Alakzatok a vásznon

Alakzatok

Írjunk egy Shape osztályt.

 • Legyen x és y változója, ezek tárolják az alakzat pozícióját a síkon.
 • Legyen egy move metódusa, aminek egyetlen v paramétere van, egy kételemű lista, a vektor, amivel el kell mozgatni az alakzatot.

Definiáljuk a Shape osztály leszármazottaiként az

 • Ellipse ellipszis, legyen meg a kis- és nagytengelye (a,b)
 • Rectangle téglalap, legyen meg az oldalak hossza (a,b)

osztályokat. Mindkét esetben a pozíciójuk a súlypontjukat jelentse.

Írjunk mindkét osztályhoz egy area függvényt, ami kiszámítja az alakzat területét!

Definiáljuk az Ellipse osztály equation metódusát, ami kiírja az adott ellipszis egyenletét!

Öröklődés és konstruktorok

Ha a leszármazott osztályban (például Ellipse) az ősosztály konstruktorát (jelen esetben Shape) akarjuk hívni, akkor erre két módszer is lehetséges:

  class B(A):
    def __init__(self, x, y, a, b):
      A.__init__(self, x,y)
      # vagy
      super(B, self).__init__(x,y)

Az első változatban

  A.__init__(self, x,y)

megmondjuk, hogy az A osztály konstruktorát akarjuk meghívni (amit már korábban megírtunk).
A második változatban

  super(B, self).__init__(x,y)

azt mondjuk, hogy a B mindenkori ősosztályát hívjuk meg, ami most éppen A.

Vászon

Definiáljuk a Canvas (vászon) osztályt.

 • Egyetlen tagváltozója legyen a shapes, ami alakzatok listáját tárolja.
 • Definiáljuk egy add metódust, amivel újabb Shape-et adunk a vászonhoz!
 • Oldjuk meg, hogy az osztályunk iterálható legyen! Ehhez definiáljuk az __iter__(self) metódust, valamit a next(self) metódust, ahogy az előadáson láttuk.
 • Definiáljuk a crop metódust a következőképp: a bemeneti paraméter két pont koordinátája, ezek egy téglalap bal felső és jobb alsó pontjai. A függvény térjen vissza azon alakzatok listájával, amelyek a vásznon vannak és teljesen beleférnek az így definiált téglalapba. Ehhez a feladathoz az Ellipse és a Rectangle osztálynak is szüksége lesz egy box() metódusra, ami a legkisebb tartalmazó doboz bal felső és jobb alsó sarkait adja vissza.

Overload

 1. Írjunk egy függvényt, aminek az első argumentuma n, egy int típusú változó. A függvény térjen vissza True-val, ha annyi extra paraméterrel hívták meg, mint az első bemeneti paraméter értéke, egyébként térjen vissza False-szal.
 2. Definiáljunk egy szumma függvényt, ami tetszőlegesen sok bemeneti paraméterének összegével tér vissza!
  1. Kezeljük le a kivételt, ha a paraméterek típusa nem azonos!
 3. Definiáljunk egy print_words függvényt, úgy, hogy a megadott (akármennyi) szavakat annyiszor írja ki, amennyit megadunk bemenetnként (szavanként)!
  1. Kezejük le kivételként, ha a bemeneten nem egész számot adtak meg a szó gyakoriságára!

Sakk

Ha még maradt idő. Definiáljuk a Piece osztályt. Ez reprezentál egy sakkbábut, tároljuk a pozícióját a táblán két koodinátával, a színét (black/white), illetve a __repr__ írja ki, hogy hol áll (A2, G3 etc.)!

 • Definiáljuk a bábu leszármazottjaként a King és a Pawn osztályokat!
 • Minden leszármazottnak legyen egy move(pos) metódusa, ahol a pos egy sztring (A3, G2 etc.)! Mozgassuk el a bábut, ha szabályos a lépés!
 • Definiáljuk a PieceMoveError osztályt. Ha szabálytalan a lépés, dobjunk egy ilyen exceptiont és kezeljük le!

Legyen most egy Board osztályunk! Két listát tároljunk: white és black, a játékosok bábuival!

 • Legyen a Board osztálynak egy move(player, pos1, pos2) metódust, ami a pos1 pozícióban álló bábut a pos2 helyre mozgatja, ha a lépés szabályos!
  • A normál szabályok mellett vegyük figyelembe, hogy áll-e ott más bábu! Ha saját bábu áll a mezőn, a lépés szabálytalan, ha ellenfél bábuja, akkor távolítsuk el a pályáról!
  • Ha maradt időnk, kezdjük el írni a Knight, Rook, Bishop és Queen osztályokat.
  • Oldjuk meg, hogy a Pawn ne állhasson az ellenfél alapvonalán!

előző fel következő

Személyes eszközök