Informatika2-2014

A MathWikiből

Tartalomjegyzék

Aktuális információk

H601

Tárgykövetelmények (BMETE91AM25)

Eladó: Wettl Ferenc, Gyakorlatvezető: Pálovics Róbert, Konzultáció: Kovács Kristóf

Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele legalább 10 laborgyakorlaton való részvétel, melyet a gyakorlat eleji kis zárthelyikkel ellenőrzünk. Egy laborgyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérések:

 • 1. ZH időpontja és helyszíne: 8.hét, április 7, 16:00-18:00, F2E
 • 2. ZH időpontja és helyszíne: 13.hét, május 10, szombat, 14:15-16:00
 • pót ZH időpontja és helyszíne: 14.hét, május 16, péntek, 16:00-18:00
 • pótpót ZH időpontja és helyszíne: pótlási hét, ???
 • 2 db 25 pontos zárthelyi dolgozat
  • 1. zh: 8. hét; pótlás: 14. hét, témája: Python programozási nyelv
  • 2. zh: 13. hét; pótlás: 14. hét, témája: C programozási nyelv

12 db 4 pontos programozási feladat megoldása. 10 db 1 pontos röpdolgozat megoldása.

A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a zárthelyi dolgozatok elérjék a 10 pontot, a programozási feladatokból összegyűljön legalább 36, a röpdolgozatokból legalább 4 pont. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyik a programozási feladatok összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:

 • 60 ponttól elégséges (2)
 • 70 ponttól közepes (3)
 • 80 ponttól jó (4)
 • 90 ponttól jeles (5)

Konzultációk: ZH előtt és megbeszélés szerint.

Ajánlott irodalom, linkek

Python installálás windowsra


Előadás

A Python nyelvről

A C nyelvről

Ellenőrző kérdések - C

Gyakorlatok

Jelenlét, KisZh

Python

1. gyakorlat

2. gyakorlat

3. gyakorlat

4. gyakorlat

5. gyakorlat

6. gyakorlat

7. gyakorlat

8. gyakorlat

C

9. gyakorlat

10. gyakorlat

11. gyakorlat

12. gyakorlat

13. gyakorlat

Házi feladatok

A házi feladatok beadásához egy online rendszert használunk. Szabályok: Lehet a házi feladatokról beszélni, konzultálni bárkivel, együtt készülni, tanulni. Nem szabad más kódját elkérni, átvenni, elolvasni, sajátként beküldeni. Mindenkinek a saját házi feladatát magának kell megírnia és beküldenie! A saját loginnevét és jelszavát senki nem adhatja át másnak!

Python:

 • 0. házi (Ez csak egy teszt, hogy tudjátok-e használni a rendszert, nem jár érte pont.)

C:

Személyes eszközök