Informatika2-2013/Osszefoglalas1 6

A MathWikiből


Menetrend

Kész, hajrá a ZH-n, azért aludjatok is.

A tervezettbõl eddig kész: 100%

1. gyakorlat

A gyakorlat elején gcc-vel fordítottunk egy "hello world" programot. Hasznos tudni, hogy hogyan lehet így terminálból fordítani egy C programot.

Majd megtanultuk a Codeblocks / Codelite használatát, ezekbõl nem igazán tudnánk mit visszakérdezni, ezeket a kényelem kedvéért mutattuk meg.

A gyakorlat végén pedig egy nagyon egyszerû kiegészítendõ feladatot oldottunk meg, aminek annyi volt a lényege, hogy lássátok hogyan kell deklarálni változókat (pl: int x;) és hogyan kell használni egyszerû elágazást.

2. gyakorlat

Megtanultuk hogyan lehet scanf-el beolvasni:

int z;
scanf("%d", &z);

Ekkor még nem tudtuk miért kell az & jel a z elé, de mostmár tudjuk, hogy ez azért kellett, hogy a változóba beleírhassa a felhasználó által beírt értéket. Emlékezzük vissza miért nem lehet ezt pointer nélkül megoldani:

void swap(int x, int y){
  int temp = x;
  x = y
  y = temp;
}
 
void swap2(int* x, int* y){
  int temp = *x;
  *x = *y
  *y = temp;
}
 
int main(void){
  int a = 6;
  int b = 8;
  swap(a, b);
  printf("%d %d", a, b); // 6 8-at ír ki
  swap2(&a, &b);
  printf("%d %d", a, b); // 8 6-ot ír ki
  return 0;
}

Itt az elsõ swap függvén igaz úgy tûnik hogy megcseréli a változók értékét, de valójában csak a róluk készült másolatok értéket cserélte meg, és így a main-ben nem történt csere. Viszont a swap2 pointereken keresztül jól megcseréli a valódi a és b változó értékét.

A gyakorlat része volt még a ciklusokkal való ismerkedés:

for(inicializálás; feltétel; inkrementálás){
  utasítások
}
 
while(feltétel){
  utasítások
}
 
do{
  utasítások
} while(feltétel);

A for ciklust sokszor használtuk, tömbökön való végigjáráshoz, leszámolásokhoz, mindenféléhez. while-t kevésbé, de végülis helyettesíthetõ egy for(;feltétel;) ciklussal. do while-t pedig mégkevésbé használtuk, ennek ugye a sajátossága, hogy amikor belép a ciklusba elõször akkor nem ellenõrzi a feltételt, tehát ha egy mindig hamis feltételünk van a ciklus magja akkor is lefut egyszer.

Ciklusokkal megkerestük folyamatosan érkezõ számoknak a minimumát vagy maximumát, ez azon az egyszerû ötleten alapult, hogy mindig mentettük az eddig talált legkisebb számot (minimum esetén) és ezzel hasonlítottuk össze az éppen érkezõt. Majd aszerint hogy kisebb volt az eddigi legkisebbnél a most vizsgált vagy sem, beállítottuk ezt a legkisebbnek, vagy csak mentünk tovább.

3. Gyakorlat

A gyakorlat elején megtudtuk, hogy a változóink végesek, így nem tárolhatunk bennük akármekkora számot.

Írtunk for ciklusokkal pár feladatot, majd áttértünk a gyakorlat anyagára, amik a típusok voltak.

Tömböket is megtanultunk használni, egy egyszerû példa:

#include<stdio.h>
 
int main(void) {
  int t[20];   // Itt hozzuk letre a tombot, elore megadjuk a meretet
  int i;
  t[5] = 5 * 5;       // Igy tudunk egy elemenek erteket adni
  t[6] = t[5] + 11;     // Vagy felhasznalni ertekkent
  for(i = 0; i < 20; i++) { // Ez a ciklus vegzi el a munkankat
    t[i] = i * i;
  }
  return 0;
}

4. Gyakorlat

A gyakorlat két nagyon fontos dolgot vezetett be, a függvényeket és a pointereket.

v_ért fv_név(p_típus1 p_név1, p_típus2 p_név2){
  /* */
  return érték;
}

Függvényeknek definíciója a visszatérési értékükkel kezdõdik, majd a függvény neve és zárójelben a bemeneti paraméterek. Mint minden blokkal rendelkezõ szerkezetnél itt is kapcsos zárójellel kell elkezdeni és bezárni a blokkot, azaz a függvény magját. Ha a függvényben valahol return-ölünk egy értéket, a függvény visszatér, kilép, azaz a return utáni rész már nem fut le. Ezért az alábbi két függvény ekvivalens:

int fv(int a){
  if(a < 0){
    return -a;
  }
  else{
    return a;
  }
}
 
int fv2(int a){
  if(a < 0){
    return -a;
  }
  return a;  // Ez csak akkor fut le ha az if feltétele hamis volt, mert különben a függvény visszatér -a-val
}

Függvényeket lehet értékként is használni, így ha van egy átlag függvényünk, nem kell külön változóba elmenteni az általa visszaadott értéket:

printf("%lf", atlag(3.2, 6));

Pointerekrõl már írtam korábban, amit még megemlítenék, hogy a tömbök pointerek és a pointerek tömbök. Így ha t egy tömb vagy pointer, akkor t[0] és *t ekvivalens, továbbá, ha létezik i. indexû eleme, akkor t[i] és *(t+i) is ekvivalensek.

5. Gyakorlat

A gyakorlat elsõ felében dinamikus memóriakezelésrõl volt szó. Korábban csak fix méretû tömböket tudtunk létrehozni:

int t[20];

Ha dinamikusan foglalunk le memóriát akkor bármilyen pozitív egész változó méretû tömböt lefoglalhatunk:

int m;     // ebbe olvassuk be a tömb méretét
scanf("%d",&m); 
int *vec = (int *)malloc(m * sizeof(int)); // itt foglaljuk le a memóriát a tömbnek

Itt még megemlíteném, hogy igaz gyakorlatokon csak a malloc-ot használtuk, így a többit nem fogjuk kérdezni gyakorlati feladatokban. De elméleti feladatba bõven belefér pl, hogy mire való a calloc, realloc stb.

A gyakorlat másik felében raktár kezelõ függvényeket írtunk, ezeknek a megoldása megtalálható a megfelelõ házifeladat oldalán.

6. Gyakorlat

A gyakorlat 3 dologról szólt, file kezelés, argumentumok és struktúrák.

A file kezelést nem nehéz elsajátítani, ha a scanf és printf-ekkel már tisztában van az ember:

FILE* fp;      // Letrehozzuk a file pointerunket
fp = fopen("test.txt", "w"); // Megnyitjuk a test.txt-t irasra

Ezek után a sorok után használhatjuk az fprintf függvényt, hogy írjunk a test.txt file-ba. Ha olvasni szeretnénk egy file-ból akkor a "w" helyett "r"-et írjuk, ekkor az fscanf használható. Ha nem szeretnénk felülírni a file-t akkor használhatjuk az "a"-t, ami a file végére ír.

fprintf(fp, "Most irunk a file-ba.\n");

Ha "r"-el van megnyitva:

fscanf(fp, "%d", &z);     // Kiolvasunk a file-bol egy int-et

Az argumentum kezelésrõl a módosított main függvény fejét mindenképp érdemes megjegyezni:

int main(int argc, char* argv[])

Ha így definiáljuk a main függvényt, akkor argv[0]-ban a program neve lesz, argv[1]-tõl pedig a programnak adott argumentumok találhatók. Ha pl "./prog_neve teszt 20" paranccsal futtatjuk a prog_neve nevû programunkat, akkor az argv[1] a teszt string lesz, az argv[2] pedig a 20 string, tehát nem a 20 szám, hogy számként használhassuk az atoi függvényt kell rá használnunk:

int m = atoi(argv[2]);

Az argc-ben amit igazából nem használtunk az argumentumok száma szerepel, szóval az elõzõ példában pl 2.

A gyakorlat vége struktúrákról és a typedef-rõl szólt.

typedef int egesz;

Ezután a sor után használhatjuk az egesz kifejezést bárhol int helyett, pl:

egesz i;
egesz n;

Struktúrák több változót zárnak egységbe, például létrehozhatunk egy dátum változót, amiben tároljuk az évet, hónapot és napot:

struct Datum{
  int ev;
  int honap;
  int nap;
};

Ezután a következõ képpen hozhatunk létre egy ilyen változót és állíthatjuk be az adattagjait:

struct Datum d1;
d1.ev = 2013;
d1.honap = 4;
d1.nap = 4;

Amint látható a struct kulcsszót is ki kell írni mikor deklarálunk egy változót, ezt nem igazán szeretjük, így typedef-el szoktuk "megjavítani", az elõzõ struktúra definíció helyett:

typedef struct{
  int ev;
  int honap;
  int nap;
} Datum;

Ezután létrehozható Datum változó és ugyanúgy mûködik mint korábban:

Datum d1;
d1.ev = 2013;
d1.honap = 4;
d1.nap = 4;

Ami a typedef-nél történik, hogy azt az egész struktúrát nevezzük el Datum-nak, pont mint amikor az int-et neveztük el egesz-nek.

A gyakorlat végén egy Vektor struktúrával dolgoztunk, írtunk hozzá függvényeket, a házi is errõl szólt, így a kapcsolódó házi oldalán megtalálható pár függvény megoldása.


Konzultáció feladat

A feladatnak nem az volt a célja, hogy egy átlagos ZH feladatot mutasson be, hanem hogy szinte minden szerepeljen benne ami a gyakokon szerepelt, így jól tudjunk magyarázni a segítségével.

A feladat

Írjunk programot, melynek 2 argumentuma van, egy file név és egy szám. Az adott file-ban soronként két egész szám található, pontok a síkon, az adott szám pedig azt határozza meg hogy hány darab ilyen pont található a file-ben.

Hozzunk létre egy struktúrát amiben tárolni tudunk egy ilyen pontot. Majd olvassuk ki a file-ból mindet egy dinamikusan foglalt tömbbe. Végül írjuk ki azokat a pontokat amiknek a koordinátáik összege fibonacci szám.

Megoldás tervezése

A struktúránknak két egészet kell tárolnia. Érdemes lenne megírni egy olyan függvényt mely eldönti egy adott egész számról, hogy fibonacci-e vagy sem, majd ezt felhasználni a vizsgálatkor. A dinamikus tömb foglalásnál az általunk létrehozott stuktúrákat tároló tömböt kell lefoglalnunk, ez semmiben nem különbözik a beépített típusok lefoglalásától.

Elõször írjuk meg a fibonacci vizsgáló függvényt. Majd kezeljük le az argumentumokat, nyissuk meg a file-t. Végül olvassuk ki a file-ból a pontokat és nézzük meg hogy a koordinátáik összege fibonacci-e.

A megoldás

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
 
// A függvény 0-t fog adni ha nem fibonacci az adott szám, és 1-et ha az. C-ben 0 a hamis és 1 az igaznak felel meg, if-ben is használhatók.
int fibonacci_e(int n){
  int x = 1; // 0.
  int y = 1; // és 1. fibonacci szám, y-ban lesz mindig a nagyobb, x-ben az elõzõ fibonacci szám
  if(n == 0 || n == 1) // Úgy döntöttünk, hogy a 0 és 1 fibonacci, így egyet adunk vissza rögtön ha valamelyiket kapjuk
    return 1;  // Itt igaz nem írtam {}-eket, de nem is kell, ha nem teszem ki, akkor az if az utána következõ parancsra vonatkozik csak
 
  while(y < n){  // Megkeressük azt a fibonacci számot ami egyenlõ vagy nagyobb a kapott számunknál
    int temp = y;  // Elmentem az y értéket, így tudom csak megoldani, hogy majd x-nek értékül adhassam
    y = y + x;   // F_{i+1} = F_{i} + F_{i-1}
    x = temp;    // F_{i}
  }
 
  if(y == n)     // Ha azért álltunk meg mert egyenlõ volt a kapott szám egy fibonacci-val
    return 1;    // Akkor igazzal térünk vissza
  else        // Különben hamissal
    return 0;    // Itt ugye az else maga nem is kellett volna, lehetett volna írni a return 0-t simán a függvény végére
            // mert ha y == n igaz volt, akkor úgyis kilép a függvény, szóval a return 0 csak akkor futna le ha az nem volt igaz
}
 
// A struktúránk 2 int-et tárol:
typedef struct{
  int x;
  int y;
} Pont;
 
// Argumentumos main-t kell írnunk mert argumentumként kapunk két dolgot is
int main(int argc, char* argv[]){
  FILE* fp;  // Ebbe nyitjuk majd meg a file-t
  int i;   // Ciklusváltozó
  int n;   // Ebbe mentjük a pontok darabszámát (2. argumentum)
 
  fp = fopen(argv[1], "r");  // Megnyitjuk az elsõ argumentumként kapott számot olvasásra
 
  n = atoi(argv[2]);   // A második argumentumként kapott számot elõbb string-bõl int-é kell alakítanunk az atoi függvénnyel, hogy használhassuk
 
  // Foglaljuk le a tömböt a pontoknak
  Pont* t = (Pont*)malloc(n * sizeof(Pont)); // Ahogy mondtam a lefoglalás nem különbözik a korábbiaktól, csak nem int, double, stb-t írunk, hanem Pont-ot.
 
  // Olvassuk be a file-ból a pontokat:
  for(i = 0; i < n; i++){       // n-ig megyünk mivel n darab pontunk van
    fscanf(fp, "%d", &(t[i].x));  // Elõször az x koordinátát olvassuk be. t[i] az i. pontunk, t[i].x az i. pont x koordinátája, &(t[i].x) ennek a pointere, hogy ebbe olvassa be a számot
    fscanf(fp, "%d", &(t[i].y));  // Aztán ugyanígy beolvassuk az y koordinátát is
  }
 
  // Egy külön ciklusban megnézzük hogy melyik pontok koordinátáinak az összege fibonacci és ezeket kiírjuk
  for(i = 0; i < n; i++){
    if(fibonacci_e(t[i].x + t[i].y)){    // A függvény vizsgálja a számokról hogy fibonaccik-e, t[i].x + t[i].y az i. pont koordinátáinak az összege
      printf("(%d, %d)\n", t[i].x, t[i].y);  // A kiírás pl így fog kinézni: (3, 2)
    }
  }
 
  return 0;    // return 0 ahogy a main végén szokásos
}

Példa futtatás linux-on, terminálból: ./program pontok.txt 10

Ahol a pontok.txt pl a következõ:

6 7
4 5
3 5
7 4
7 3
1 1
4 6
7 3
23 5
75 2

Felraktam a megoldást és a pontok.txt-t: konzult.c, pontok.txt

Gyakorlati feladatok megoldásai

Max

link a gyakra

Írj programot, ami pontosan 5 számot kér be a felhasználótól, majd kiírja közülük a legnagyobbat. (Érdemes valami értelmes szöveggel pl: "A legnagyobb: %d")

Megoldás

#include<stdio.h>
 
int main(void){
  int legnagyobb;   // Ebbe tároljuk majd mindig az eddig talált legnagyobbat
  int szam;      // Ebbe tároljuk az éppen megkapott számot
  int i; // Ciklusváltozó
 
  scanf("%d", &legnagyobb);  // A legelsõ számot a legnagyobba olvassuk be, mert 1 elemû halmazban az egyetlen elem a legnagyobb
  for(i = 0; i < 4; i++){   // 4-et kell márcsak beolvasnunk, mert az elsõt már beolvastuk
    scanf("%d", &szam);   // Beolvasunk egy számot a szam változóba
    if(szam > legnagyobb){ // Ha nagyobbat találunk az eddigi legnagyobbnál
      legnagyobb = szam; // Akkor beállítjuk a legnagyobbat erre
    }
  }
  // Miután ez lefutott a legnagyobb-ban biztosan a legnagyobb beadott szám lesz
  printf("A legnagyobb: %d\n", legnagyobb);
  return 0;
}

min.c


Prímtényezõ keresés

link a gyakra

Írj programot, ami megkeresi egy a felhasználó által adott szám prímtényezõit és sorban kiírja azokat. (A hiba elkerülése végett elõször vizsgáljuk meg, hogy nem 0-t vagy 1-et kaptunk-e.)

Nem kell bonyolultra gondolni azonnal, meg lehet oldani úgy is, hogy egyesével megpróbáljuk elosztani az adott számunkat 2-tõl kezdve egyesével haladva egész számokkal, amíg 1-hez nem jutunk.

Emlékezzünk, hogy a maradék képzés (modulo) jele C-ben is a %

Megoldás

#include<stdio.h>
 
int main(void){
  int n; // Ebbe tároljuk majd a számot
  int i; // Ciklusváltozó (bár nem olyan lesz mint általában)
 
  scanf("%d", &n);
 
  if(n == 0 || n == 1){    // Ha 0-t vagy egyet adtunk
    printf("0 vagy 1-hez nehez primosztokat mondani"); // Akkor figyelmeztetjuk a felhasználót
    return 0;    // Majd befejezzük a program futását (visszatérünk a main-bõl)
  }
 
  for(i = 2; i <= n;){ // i-t nem léptetjük minden cikluslépésben, 2-rõl kezdünk mert nem szeretnénk 1-el osztogatni a végtelenségig
    if(n % i == 0){   // Ha n osztható i-vel
      printf("%d\n", i);   // Akkor kiírjuk mert prímtényezõ
      n = n / i;       // És elosztjuk vele n-et
    }
    else{
      i++;    // Ha n nem osztható i-vel, akkor léptetjük i-t, nagyobb prímosztóval próbálkozunk
    }        // Összetett számokkal nem lesz gond, hisz az õ prímosztóikkal korábban már biztosan leosztottuk n-et
  }
  return 0;
}

primtenyezo.c


Intervallumba esõk kiírása

Írjatok függvényt, ami bemenetként kap egy double tömböt és két int-et és kiírja printf-el a tömb azon elemeit amik beleesnek az adott int-ek által meghatározott intervallumba.

Függvényeknek tömböt a következõ módon (is) átadhattok (az elsõ paraméter a tömb):

void fv(int t[], int v){...}

A main függvényetek megírásában használjátok a következõ tömböt az egyszerûség kedvéért (így lehet egyszerre megadni egy tömb elemeit, a []-be nem is kell feltétlen beleírni az elemszámot):

double tomb[10] = { 2.5, 7.6, 1.2, -8.9, 4.6, -4.8, 12.4, 1.1, 3.5, -6.7 };

A main-ben ne felejtsétek el letesztelni a függvényeteket!

Megoldás

#include<stdio.h>
 
void interv(double t[], int min, int max, int n){   // t a tömb, min és max az intervallum két széle, n a tömb mérete
  int i = 0;   // Ciklusváltozó
  for(i = 0; i < n; i++){     // Végigmegyünk a tömbön
    if(min < t[i] && t[i] < max){    // Nyílt intervallumot nézünk, a min < t[i] < max nem vezetne jó eredményre, össze kell "és-elni" ezeket
      printf("%lf\n", t[i]);   // Ha intervallumba esõt találtunk kiírjuk, a double ugye long float, szóval %lf-el kell kiírni
    }
  }
}
 
int main(void){
  double tomb[10] = { 2.5, 7.6, 1.2, -8.9, 4.6, -4.8, 12.4, 1.1, 3.5, -6.7 }; // Ezzel a tömbbel teszteljük
  interv(tomb, 1, 4, 10);   // tömb, min, max, tömbméret
  return 0;
}

intervallum.c


Tömb min és max

link a gyakra

Írj függvényt, ami megkeresi egy adott double tömb minimumát és maximumát is, és pointerek segítségével adja vissza.

Bemenet: double tömb, double min pointer, double max pointer

Használhatjátok a korábbi double tömböt:

double tomb[10] = { 2.5, 7.6, 1.2, -8.9, 4.6, -4.8, 12.4, 1.1, 3.5, -6.7 };

Érdemes még meggondolni, hogy amikor függvényekben dolgozunk tömbökkel, akkor hasznos lehet átadni a tömbök méretét a függvénynek, hogy általánosabb függvényt írhassunk.

Megoldás

#include<stdio.h>
 
void minmax(double t[], double* min, double* max, int n){  // tömb, min pointer, max pointer, tömb méret
  int i; // Ciklusváltozó
 
  *min = t[0];  // Adunk kezdeti értéket a min és max-nak
  *max = t[0];  // min és max pointer, szóval az általuk mutatott memóriaterületre *min és *max-al írhatunk
  for(i = 1; i < n; i++){ // Végigmegyünk a tömbön, elég az 1-es indexûtõl menni, mert a 0-st már lerendeztük
    if(t[i] < *min){  // Ha kisebbet találtunk mint az eddigi minimum
      *min = t[i];  // Akkor ez az új minimum
    }
    if(*max < t[i]){  // Ha nagyobbat találtunk mint az eddigi maximum
      *max = t[i];  // Akkor ez az új maximum
    }
  }
  // Mikor lefutott ez a for ciklus, a min és max által mutatott memóriaterületeken a minimuma és maximuma van a tömbnek
}
 
int main(void){
  double tomb[10] = { 2.5, 7.6, 1.2, -8.9, 4.6, -4.8, 12.4, 1.1, 3.5, -6.7 };
  double minimum;   // Létre kell hozni a változókat amibe majd menti a minmax függvény az értékeket
  double maximum;
  minmax(tomb, &minimum, &maximum, 10);  // tömb, min pointer, max pointer, tömb méret
 
  printf("Min: %lf\n", minimum);
  printf("Max: %lf\n", maximum);
  return 0;
}

minmax.cBetűraktár-kezelő

link a gyakra

Megoldás

beturaktar_kesz_kommentezve.cÁtlaghoz közel file-al

 • Írjátok meg az 5. gyakorlat 1. feladatát úgy, hogy file-ból olvassa be a bemeneteket, és egy másik file-ba mentse a kimenetet.
 • A program argumentumként kapja meg:
  • A beolvasandó file nevét
  • a kiírandó file nevét,
  • azt, hogy hány darab szám található a file-ban
 • Az elõzõ gyakorlat 1. feladatának egy megoldása itt található:

Megoldás

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
 
int main(int argc, char* argv[]){
  int i; // ciklusváltozó
  int m; // ebbe olvasom be a tömb méretét
  double *t; // ez lesz a tömbböm, most ugye még csak egy pointer, de foglalunk neki helyet dinamikusan
  double osszeg; // az összeg tárolására
  double atlag; // az átlag tárolására
  double legkoz; // ebbe tárolom majd az eddigi legközelebbet
  FILE* fp1; // ebbõl olvassuk a számokat
  FILE* fp2; // ebbe mentjük a legközelebbit
 
  fp1 = fopen(argv[1], "r"); // az elsõ argumentumként kapott file-t olvasásra nyitjuk meg
  fp2 = fopen(argv[2], "w"); // a második argumentumként kapott file-t írásra nyitjuk meg
 
  m = atoi(argv[3]); // a számok darabszámát a 3. paraméter tárolja, de ezt még számmá kell alakítani az atoi fv-el
  t = (double*)malloc(m * sizeof(double));
 
  for(i = 0; i < m; i++){
    fscanf(fp1, "%lf", &t[i]); // itt olvasom be az m darab lebegõpontos számot, a &t[i] helyett t + i-t ís írhattam volna
  }
 
  atlag = 0; // kezdõérték az átlagnak
  for(i = 0; i < m; i++){
    osszeg = osszeg + t[i]; // kiszámolom az összeget, ezt akár az elõzõ for ciklusban is tehettem volna
  }
 
  atlag = osszeg / m; // az átlag
 
  legkoz = t[0]; // kell valamilyen kezdõértéket adni neki, legyen ez a legelesõ
  for(i = 0; i < m; i++){
    if(abs(legkoz - atlag) > abs(t[i] - atlag)){ // ha az eddig talált legközelebbi távolabb van az átlagtól mint a most vizsgált
      legkoz = t[i]; // akkor a most vizsgált közelebb van az átlaghoz.
    }
  }
 
  fprintf(fp2, "%lf", legkoz); // végül kiírjuk a legközelebbit a file-ba
 
  return 0;
}

legkozelebb_kommentezve_file.c, bemenet.txt


Egyszerű struktúra kezelés (vektorok)

link a gyakra

Megoldás (nem mind)

vektor.c

Személyes eszközök